Спад на дефицита по текущата сметка с 48% през април

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс през април е 418 млн. евро, като на годишна база той се понижава с 48%. Това показват статистическите данни на БНБ. През март спадът на дефицита на годишна база беше 26% до 379 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през април намаляват със 71% на годишна база и възлизат на 205 млн. евро. През март спадът на темпът на спад на ПЧИ бе 40%.

От началото на годината (януари - април 2009 г.) ПЧИ в страната са 955 млн. евро (2.8% от БВП) при 1.9 млрд. евро за същия период на миналата година (5.6% от БВП).

Преките инвестиции покриват 56.5% от дефицита по текущата сметка за първите четири месеца спрямо 69.3% за януари-април 2008 г.

Търговското салдо за януари - април 2009 г. е отрицателно от 1.6 млрд. евро (4.7% от БВП) при отрицателно салдо от 2.5 млрд. евро (7.5% от БВП) за януари - април 2008 г.

Износът (FOB) възлиза е за 3.5 млрд. евро при 5 млрд. евро за януари - април миналата година. Намалението е с 30.4% на годишна база при ръст на годишна база от 27.4% за януари - април 2008 г.

За април 2009 г. износът (FOB) е за 825 млн. евро при 1.4 млрд. евро за април 2008 г., като намалението е с близо 40% на годишна база при ръст на годишна база от 28% за април 2008 г.

Вносът (FOB) e за 5 млрд. евро при 7.6 млрд. евро за януари - април 2008 г., като намалява с 33% на годишна база при ръст на годишна база от 26% за същия период на миналата година. За април 2009 г. вносът (FOB) e 1.3 млрд. евро при 2.1 млрд. евро за април 2008 г., като намалява с близо 40% на годишна база при ръст на годишна база от 38% за април 2008 г.

През април 2009 г. нетните финансови заеми на сектор Държавно управление се увеличават със 102 млн. евро при намаление от 12.6 млн. евро за същия месец на 2008 г., като нарастването през тазгодишния април се дължи основно на получен заем от Световната банка.

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?