Според експресните данни на НСИ:

Спад на икономиката с 0.1% през второто тримесечие спрямо първото

На годишна база статистиката отчита забавяне на ръста до 0.2%

Спад на икономиката с 0.1% през второто тримесечие спрямо първото

Икономиката е отбелязала спад от 0.1% през второто тримесечие на тази година спрямо първото. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ), които се изготвят в срок от 44 дни след края на тримесечието въз основа на наличните и предварителните данни за отделните стопански сектори.

Спрямо същото тримесечие на миналата година статистиката отчита минимален ръст от 0.2%.

Ръстът през първото тримесечие на тази година спрямо последното на 2012 г. беше нулев, а спрямо първите три месеца на миналата година бе 0.4%. Или през разглежданото тримесечие икономиката продължава да се забавя.

В номинално изражение достигнатият брутен вътрешен продукт през второто тримесечие е 19.321 млрд. лв. Реализираната брутна добавена стойност е 16.683 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (61.2%), следван от индустриалния (32.9%) и аграрния сектор (5.9%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.2%), което възлиза на 15.690 млрд. лв. Външнотърговското салдо е отрицателно, показват експресните данни.

Окончателните данни за БВП за второто тримесечие ще бъдат публикувани на 4 септември.

Данните за второто тримесечие, регистриращи забавяне на икономиката, показват, че първоначалната прогноза за годишен ръст от 1.9% няма да бъде изпълнен. Тази прогноза, дадена от предишното правителство и записана в бюджета, беше ревизирана от служебното правителство на 1%. Актуализацията на бюджета, която бе гласувана от парламента в края на юли и върната за ново разглеждане от президента, е направена на базата на понижения ръст от 1%.

Сред икономистите има по-оптимистично настроени, които смятат, че подобряването на икономическата ситуация в Европа ще окаже благоприятно влияние и на българската икономика, чийто износ е основно насочен към ЕС.

Самите експресни данни на европейската статистическа служба Евростат сочат, че еврозоната излиза от рецесията. През второто тримесечие на тази година спрямо първото БВП в зоната се е увеличил с 0.3%, със същия процент е нараснала икономиката и в 28-те страни членки.

Спрямо същия период на миналата година икономиката в еврозоната остава със спад от 0.3%, а в ЕС - с 0.1%.

Американската икономика се е ускорила с 0.4% през второто тримесечие спрямо първото и с 1.4% на годишна основа.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?