Спад на мебелното производство с 1/3

Мебелното производство е спаднало с повече от една трета – с 36 на сто, през третото тримесечие на 2009 г., сочи секторен анализ на Българската стопанска камара (БСК), разпространен в понеделник. За деветмесечието намалението е с 34.7%.

Реализираният внос през третото тримесечие продължава бързо да пада, като в сравнение с 2008 г. е с 44.1% по-малък. Свиването на експорта през третото тримесечие е с 20.3%. За деветмесечието намаленията са съответно за вноса - с 31.4%, и за износа – с 23.3%. Намалението на вноса е 2.3 пъти по-голямо в сравнение със спада при износа, от което салдото е положително с над 10 млн. евро.

В същото време в посочения период е намалял двойно вносът на дърво и дървени изделия, но темпът на свиване се е забавил от отчетелите за шестмесечието над 2 пъти. Дървообработващата промишленост в страната е свила обемите си с 35.9%, а за деветмесечието спадът е с 40%. Намалението и при износа през третото тримесечие е по-малко - 10% (през първото полугодие – 14.9%). Спадът през деветмесечието е 13.1%.

Продажбите на продукцията от предприятията от подсектора също са по-малки, с изключение на фурнирните листове, където има растеж през третото тримесечие.

Кризата се отразява и в работата на шивашките предприятия, които произвеждат и изнасят все по-малко. Продукцията е спаднала с под 24.1%, а за деветмесечието - с 26.8%.

През 2009 г. намалението на вноса е най-голямо през третото тримесечие. В сравнение със същия период на 2008 г. в България са внесени 29% по-малки шивашки изделия. За деветте месеца до септември спадът е с една четвърт. Продължи и понижението при износа. През третото тримесечие то е 15.3%, а през деветмесечието – 21.6%.

Основната част от произвежданата в България продукция е на ишлеме и продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са малки. За предприятията, включени в извадката, те са 1.7% от произведените количества през третото тримесечие.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?