Спад на промишленото производство през декември

През декември индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладени данни, отчита спад 1.3% спрямо предния месец, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Производството в преработващата промишленост намалява с 13.8%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижава с 6%, докато в добивната промишленост е отчетен ръст от 17.3%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хартия и картон - с 31.6%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 22.7%, при производството на основни метали - с 13.9%, при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 10.3%.

Ръст е регистриран при производството на химични продукти - с 9.2%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.6%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.3%.

На годишна база промишленото производство се понижава с 0.6%, отчита НСИ.

Намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 3%. Увеличава се обаче производството в добивната промишленост - с 20.4%. Без промяна остава производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

На годишна база НСИ отчита спад в производството на инвестиционни продукти (9.9%), докато ръст има при производството на енергийни продукти (1.9%) и на продукти за междинно потребление (1.2%).

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?