Спад на цените в металургията и ръст при цигарите и облеклото през декември

Спад на цените в металургията и ръст при цигарите и облеклото през декември

Цените на произвежданите от българските предприятия продукти намаляват с 3.2% през декември на годишна база и с 0.5 на сто спрямо месец по-рано, сочат данните на Националният статистически институт (НСИ).

Това се дължи основно на спада на цените в металургията и добива на суровини, докато при производството на цигари, облекло, текстил и електроника има ръст на цените.

Така продължава тенденцията от ноември 2015 г., когато статистиката също обяви спад на производствените цени на вътрешния пазар с 0.6% спрямо октомври и с 3.8% на годишна база.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2015 г. е с 0.5% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост (3.2%), в преработващата промишленост (0.7%), докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали (2.3%), на електрически съоръжения (0.5%), и на химични продукти (0.4%). Увеличение е отчетено при производството на тютюневи изделия (1.3%) и на автомобили, ремаркета и полуремаркета (0.9%).

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2015 г. спада с 3.2% в сравнение със същия месец на 2014 г. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост (10.4%), в преработващата промишленост (2.4%) и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (3.7%).

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо декември 2014 г. е отчетено при производството на основни метали (10.8%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (2.2%) и на химични продукти (1.8%).

Нарастване на цените на годишна база се наблюдава при производството на тютюневи изделия (8.2%), машини и оборудване с общо и специално предназначение (3.3%), компютърна техника, електронни и оптични продукти (2.2%).

Общ индекс на цените на производител в промишлеността, който включва индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, намалява с 1% спрямо предходния месец и с 3.6% на годишна база.

По-ниски цени са отчетени в преработващата промишленост (1.4%) и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (0.1%), докато в добивната промишленост е отчетено увеличение (1%) спрямо ноември 2015 г.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали (2.4%) и на превозни средства, без автомобили (0.5%). Нарастване е регистрирано при производството на тютюневи изделия (0.8%) и при производството на изделия от други неметални минерални суровини (0.3%).

Общият индекс на цените на производител през декември 2015 г. намалява с 3.6% в сравнение със същия месец на 2014 г.

В преработващата промишленост спадът на цените на производител през декември 2015 г. е с 3.3% спрямо година по-рано. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали (11.6%), при ремонта и инсталирането на машини и оборудване (1.8%) и при производството на електрически съоръжения (1%). Увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия (7.3%), на текстил и изделия от текстил, без облекло (6.6%) и на превозни средства, без автомобили (5.1%).

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?