Спад с 55% на преките инвестиции у нас

Спад с 55% на преките инвестиции у нас

И през юли продължава сериозният спад на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас.

През месеца вложенията в българската икономика са на минус 19.2 млн. евро, при положение че през същия месец на миналата година те са били над 152 млн. евро, сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За първите седем месеца на годината – от 1 януари до 31 юли 2017 г., в страната са влезли инвестиции за 431.8 млн. евро, което е спад с над 55% спрямо същия период на миналата година.

За сравнение за периода януари – юли 2016 г. у нас са инвестирани 967 млн. евро.

През предходните месеци регистрираният спад на годишна база беше дори още по-сериозен – с над 68%.

Постъпленията от вложения на чужденци в недвижими имоти у нас са 5.6 млн. евро при 54.4 млн. евро за януари – юли 2016 г., тоест сумата е близо 10 пъти по-малка. По традиция най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти у нас има Русия, следвана от Украйна и Казахстан.

Като цяло най-големите инвеститори у нас са Холандия – 392 млн. евро, и Швейцария – 71 млн. евро.

Тази година инвестициите у нас са изцяло под формата на заеми, тоест в дългови инструменти – 460 млн. евро.

При по-съществените вложения под формата на дялов капитал и реинвестирана печалба има даже отлив на капитали – в размер съответно на 17.8 млн. евро и 10.5 млн. евро, при положение че миналата година ръстовете при тях са били съответно 380 млн. евро и 310 млн. евро.

Инвестициите, които българските компании правят в чужбина, през периода януари – юли 2017 г. са в размер на 113.5 млн. евро, което е увеличение с близо 20 млн. евро в сравнение със същия период на 2016 г.

От БНБ уточняват, че предварителните данни подлежат на ревизия.

Споделяне

Още от Бизнес