Спад с една трета на инвестициите в промишлеността през 2009 г.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2009 г. са с 34.3% по-малко спрямо предната година. Това показват инвестиционните бизнесанкети на Националния статистически институт (НСИ), проведени през март и посветени на оценката на фирмите за инвестициите им миналата година и плановете им за 2010 г.

Намеренията на бизнеса за тази година са да продължи свиването на инвестициите с 14% спрямо направените през 2009 г.

Делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2010 г. е близо 67%. Мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с около 28% спрямо 2009 година. В обществения сектор се очаква увеличение с около 39%.

Най-голям дял ще се запази за инвестициите в енергетиката и водния сектор - 56% от всички или ръстът им спрямо 2009 г. е 6.5%. На второ място с дял от 25% са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление. Там се очаква намаление с 27% спрямо миналата година.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?