Спад в печалбата с близо 20% отчете МТел за тримесечието

Намаление на приходите и печалбата преди облагане отчете за първото тримесечие на 2013 г. най-големият мобилен оператор “Мобилтел“ в сряда. Причините за влошаване на финансовите показатели на телекома са засилената конкуренция на пазара в България и строгите регулаторни мерки, намалили цените за вход в конкурентните мрежи.

 

В резултат на това компанията отчита 15.8% спад в приходите за първото тримесечие на 2013 година до 97.5 милиона евро. 60.5% или 11.1 милиона евро от това намаление се дължи на регулаторни ефекти. Въпреки по-ниските оперативни разходи, спадът на приходите е намалил печалбата преди лихви, данъци и амортизация с 19.8% до 39.4 милиона евро за първото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2012 г.

 

Операторът отчита спад и при потребителите на мобилни услуги - с 1.5% до 5 402 700 абоната към края на март 2013 г. Той обаче се компенсира със значителното увеличение на клиентите на мобилен широколентов интернет с 29.4 процента в периода. Ръст от 22.3 процента се отчита и при ползващите фиксираните линии за достъп до 162 100.

 

През разглеждания период телекомът отбеляза ръст на абонатите на договор до 3 834 300 спрямо предходната година.

Споделяне

Още от Бизнес