Спад в продажбите отчитат 2/3 от фирмите през 2010 г.

Спад в продажбите отчитат 2/3 от фирмите през 2010 г.
Икономическата криза се е отразила крайно негативно върху обемите на производство, на продажби и търговския оборот през изтичащата година, става ясно от данни на Българската стопанска камара (БСК), представени в понеделник

Седемдесет и четири на сто от запитаните посочват, че продажбите им са намалели, други 14% декларират запазване на нивата от предходната година и едва в 12% от случаите има нарастване на продажбите, става ясно от изследването "2010 през погледа на бизнеса", проведено в първите две седмици на месец декември. Основна част от анкетираните са били микро и малки предприятия.

Аналогични са резултатите и по отношение обемите на производство – в 64% от случаите те намаляват, 28% от запитаните са запазили производствените обеми, а едва 8% от фирмите са увеличили производството си. Почти същата е и пропорцията при работните места – 53% от анкетираните фирми са предприели редукция на персонала си, 42% са предпочели да запазят нивото на заетост, а едва 5% са наели нови работници.

По отношение нивото на търговския оборот през 2010 г. спрямо 2009 г. всеки трети анкетиран (31%) твърди, че не е настъпила промяна в нивото на търговския оборот. 29% отчитат спад между 10 и 30% спрямо предходната година, за 24% от анкетираните намалението е с 30 до 50 %, а 16% декларират нарастване на този показател.

Кризисните условия за правене на бизнес са се отразили сериозно и върху финансовата стабилност на фирмите. На въпрос "Имате ли проблеми при изплащане на банковите си кредити?" 26 на сто от запитаните отговарят, че им се е наложило да преструктурират кредитите си, 12 % признават, че имат просрочени плащания, но други 28% твърдят, че успяват да обслужват безпроблемно кредитите си.

Просрочени несъбрани вземания от контрагенти отчитат 76 на сто от анкетираните. В 59% от случаите длъжници са юридически лица, 15% - държавни и общински структури, 9% физически лица. В 29% от случаите просрочието надхвърля 1 година, става ясно от изследването.

Най-голямата част от несъбраните взимания са в порядъка между 10 и 50 хил. лв. - 33%, следвани от тези под 10 хил. лв. - 30% и между 50 и 100 хил. лв. между 16%. Съдебните процедури за събиране на вземания продължават най-често повече от година, а след присъждане на решение е почти невъзможно вземането да бъде събрано.

На този фон анкетираните оценяват антикризисните действия на правителството като "по-скоро неуспешни" (39%) или "неуспешни" (29%), а положителна оценка дават 19% от запитаните. 13 % се затрудняват да преценят.

По отношение прогнозата на предприемачите за развитието на икономическата криза през следващата година надделява оптимизмът – 63% очакват през 2011 г. тенденциите да се успокоят, 8% се затрудняват да преценят, но според 29% от запитаните кризата ще се задълбочи. Това в голяма степен предопределя и бизнес намеренията на фирмите за 2011 г., като 29% от тях планират да преразгледат инвестиционната си програма, 13% възнамеряват да се ориентират към други дейности и пазари, а почти всеки трети (30%) все още няма яснота относно бъдещите си планове, става ясно от анализа на стопанската камара.

12% от отговорилите имат планове да съкратят работните места. Едва 3% планират да увеличат броя на работните места във фирмите си, а увеличение на производството си вече обмислят 12% от запитаните. 1% планират да увеличат производството си. В тази сфера се запазва миналогодишната тенденция

И тази година оценката на бизнеса за нивото на престъпност и корупция в страната е по-скоро негативна.

Според данните на стопанската камара 35% от запитаните смятат, че нивото на престъпност е останало без промяна спрямо 2009 г., според 46% от бизнесмените корупцията е запазила равнището си от предходната година. Според 18% от анкетираните корупцията се е увеличила, а 22% смятат, че ръст бележи престъпността. Положителна тенденция е, че е нараснал процентът на анкетираните, които смятат, че престъпността е намаляла - 11% през 2010 г. срещу едва 1% през 2009 г. По аналогичен начин стои и въпросът с корупцията, за която 10% твърдят, че е намаляла през 2010 г., докато през 2009 г. този процент е бил едва 3. Между 26 и 32% от анкетираните се затрудняват да дадат отговор.

Сферите, където най-често се наблюдават случаи на корупция, според запитаните са: обществените поръчки и еврофондовете (66 %), съдебната система (52%), здравеопазването (43%), лицензионните, разрешителните и регистрационните режими (34%) и митническото обслужване (25%). 8% са дали други отговори, сред които: данъчна администрация, ДАИ, КАТ, МВР.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?