Спад в строителството и търговията през май

Спад в строителството и търговията през май

Строителната продукция намалява с три на сто през май в сравнение със същия месец на 2011 г., сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). На месечна база промяна в индекса няма.

На годишна база намалението на строителната продукция се определя предимно от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 8.2 на сто, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увеличение от 4.4 на сто.

НСИ отчита спад на годишна база и в оборотите на търговците на дребно – 1.8%. Намалението спрямо април е 0.3%.

Оборотът през май спрямо предходния месец върви надолу в почти всички икономически дейности. Свиването е най-голямо в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 1.6 на сто, а най-малко – в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия – с 0.1 на сто. Увеличение на оборота се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 1.5 на сто.

Продажбите в интернет с ръст 11.4%

През май ръст спрямо същия месец на 2011 г. бележат само търговията на дребно чрез поръчки по пощата, по телефона или в интернет – с 11.4 на сто, на фармацевтични и медицински стоки – с 3.8 на сто, на храни, напитки и тютюневи изделия – с 2.2 на сто, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 1.9 на сто.

Спад на оборота е регистриран в продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 18 на сто, в търговията на дребно с разнообразни стоки – с 10 на сто, на битова техника, мебели и други стоки за бита - с 5.7 на сто, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 2.6 на сто.

Промишлеността нараства през май

Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно уточнените данни, нараства с 0.9 на сто в сравнение с април, съобщава още НСИ. Ръстът на годишна база също е 0.9%.

През май спрямо предходния месец е отбелязано увеличение в добивната промишленост с 2.6 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.9 на сто, и в преработващата промишленост – с 0.5 на сто. По-значителен ръст се наблюдава при производството на химични продукти – с 22.8 на сто, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 16.7 на сто, при производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 14 на сто, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 12.3 на сто, при производството на мебели – с 12 на сто. Спад е регистриран при производството на основни метали – с 15.2 на сто, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 5.9 на сто, при производството на облекло – с 3.8 на сто.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно уточнени данни, е отчетено в преработващата промишленост – с 3.9 на сто, докато намаление се наблюдава в добивната промишленост – с 13.1 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 7 на сто. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (4.6 на сто) и в производството на енергийни продукти (1 на сто), докато в производството на продукти за междинно потребление е отчетен спад (4.3 на сто).  

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?