Спадът на чуждите туристи у нас се забавя през юни

Пътуванията на българи зад граница се увеличават с близо 6% спрямо преди година

Спадът на чуждите туристи у нас се забавя през юни

Спадът на чуждите туристи у нас продължава през юни, но забавя темпа си спрямо май, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в понеделник. Според тях нарастват пътуванията на българи в чужбина, което потвърждава тенденцията българите да предпочитат все повече да летуват в други държави.

Общо 1.537 млн. чужденци са посетили България през юни, което с 0.9 на сто по-малко спрямо година по-рано. Данните за май сочиха отлив от 6.7 на сто при туристите от други държави. За миналия месец е регистрирано намаление при служебните пътувания на чужденците у нас с 4.5%, при дошлите на почивка и туризъм спадът е 2.5%, докато тези с цел "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) се увеличават с 3.0%. Транзитните преминавания през страната са 22.6% (347.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Данните сочат, че намаляват гостите от страни от Европейския съюз. Техният дял от всички чужди туристи през юни е 55.9%, или с 5.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Ирландия - с 11.1%, Испания - с 5.1%, Обединеното кралство - с 4.3%, Унгария - с 0.7%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша - с 13.6%, Германия - с 8.9%, Франция - със 7.0%, Румъния - с 3.7%, Гърция - с 3.2%, и други.

Посещенията на граждани от страни извън ЕС нарастват с 4.6%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 33.2%.

През юни 2019 г. преобладава делът на посещенията извън ЕС с цел почивка и екскурзия - 50.1%, следвани от посещенията с други цели - 36%, и със служебна цел – 13.9%.

Най-много посещения в България през юни 2019 г. са реализирали румънците - 252 хил., следвани от гръцките туристи, които са били 161.2 хил., от Турция - 140.8 хил., Германия - 123.1 хил., Украйна - 123.1 хил., Руската федерация - 108.5 хил., Обединеното кралство - 70.6 хил., Полша - 64.7 хил., Сърбия - 59.5 хил., Република Северна Македония - 43.1 хиляди.

През юни 717.1 хил. българи са пътували в чужбина, което е 5.9% над регистрираните същия месец на 2018 г. Увеличили са се визитите в Турция - с 15.4%, Румъния - със 7.8%, Гърция - с 6.2%, Германия - с 5.1%, Австрия - с 3%, Северна Македония - с 2.9%, Италия - с 2.7%, Испания - с 1.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Белгия - със 7.9%, Сърбия - с 1.9%, Руската федерация - с 0.8%, и други.

Най-много са се увеличили пътуванията на българите зад граница с "други" цели - със 7.5%, отишлите на почивка и екскурзия - с 6%, и тези в командировка са нараснали с 2.7%.

През юни 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 185.4 хил., Гърция - 134.5 хил., Румъния - 64.5 хил., Република Северна Македония - 50.6 хил., Сърбия - 45.9 хил., Германия - 38.4 хил., Италия - 27.4 хил., Испания - 24.0 хил., Австрия - 23.4 хил., Франция - 16.4 хиляди.

Споделяне

Още от Бизнес