Спадат производството и доходите в селското стопанство

Спадат производството и доходите в селското стопанство

Спад на производството и потреблението на селскостопанска продукция, както и на доходите на фермерите, отчете Националният статистически институт към ноември 2015 г.

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство за този период реалният индекс на дохода в селското стопанство през 2015 г. намалява с 16.3% спрямо 2014 година.

В сравнение с предходната година нетният опериращ излишък/нетният смесен доход в селското стопанство намалява с 18.7%, а нетният предприемачески доход - с 20.5%.

Произведена е продукция за 7.626 млрд. лв., което е спад от 9.4 процента по-малко в сравнение с предходната година. Това намаление се дължи на спад в обемите с 10.2%.

През 2015 г. стойността на междинното потребление в селското стопанство е 4.5869 млрд. лева и в сравнение с 2014 г. тя намалява с 8.8% в резултат на намаление на количеството и цените на направените вложения, сочат още статистическите данни.

Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2015 г. възлиза на 3.0391 млрд. лв. и намалява с 10.3% спрямо предходната година. Намалението е в резултат на спад в обемите с 16.4%.

Най-голям дял в производството на селскостопански продукти държи зърното - 29.6 насто, следвано от техническите култури с близо 23%. На селскостопанските животни се падат 13.4 на сто, а на продуктите от животновъдство - 12.2 процента.

Споделяне

Още от Бизнес