Спаднали дивиденти удариха печалбата на "Булгартабак" наполовина

Спаднали дивиденти удариха печалбата на "Булгартабак" наполовина

Нетната печалба на "Булгартабак холдинг" за деветмесечието на 2007 г. е с 45 на сто по-ниска от реализираната за същия период на предходната година, сочи финансовия отчет на тютюневата компания, предаден на Българската фондова борса. Към края на септември дружеството има нетна печалба от 11.579 млн. лв., докато по същото време през 2006 г. сумата е била 20.848 млн. лв.

Във финансовия резултат за сегашния период влиза и дивидентът, който "Булгартабак" е получил от дъщерните си дружества от печалбите им за 2006 г., в размер на 6.202 млн. лв. Миналата година като отчисления от печалбите на акционерните си дружествата в холдинга са влезли 19.187 млн. лв. Именно драстично спадналият дивидент от дружествата за миналата година сега се отразява отрицателно върху печалбата на  компанията майка, обясниха от "Булгартабак".

За разлика от предходната година, това деветмесечие цигарените фабрики значително подобряват финансовите си резултати с изключение  на дружеството в Пловдив. "Благоевград-БТ” е вдигнало нетната си печалба на 25.899 млн. лева при 15.439 млн. лева за същия период на 2006 г. Софийската цигарена фабрика  е увеличила печалбата си повече от два пъти - на 6.826 млн. лв. в сравнение с 3.150 млн. лв..за деветте месеца на 2006 г. "Слънце Стара Загора-Табак” също вдига, макар и с малко, печалбата си – от 2.371 млн. лв. за предходния период на 2.843 млн. лв. сега.

Намаление на положителния си финансов резултат с около 30 процента бележи „Цигарена фабрика Пловдив”. Докато до края на септември 2006 г. тя е имала печалба от 4.274 млн. лв., сега сумата е 1 395 млн.. лв. От холдинга обаче уточняват, че през миналата година значителна част от печалбата на пловдивското дружество е била от продажба на активи.

"Булгартабак холдинг" бележи спад в продажбите на цигари на вътрешния пазар, след отварянето му и конкуренцията на световните тютюневи гиганти. Значителен е обаче ръстът на пласираната зад граница продукция. В България за отчитания период са реализирани 10.391 млрд. къса, което е донесло 172.308 млн.лв. нетни приходи. Миналата година за същото време са били продадени 10.95 млрд. къса за 177.453 млн. лв. Само софийската фабрика е реализирала увеличение на пласираната на вътрешния пазар продукция, заради нарасналото търсене на "Средец" след повишението на цените от януари и заради наложилата се дамска марка "Ева". Благоевградското дружество е намалило продажбите си у нас, но пък значително е вдигнало износа на цигари. "София-БТ" също увеличило рязко експортните си количества от 38 млн. къса на 225 млн. къса.

Общо за холдинга реализираното увеличение на нетните приходи от износ на цигари е 76.02 процента до 42.491 млн. лв., докато миналата година сумата е била 23.125 млн.лв.

Справката сочи също, че за сметка на свития си до 70 процента вътрешен пазарен дял, холдингът сериозно е увеличил продажбите на тютюни на лица извън групата на тютюневата компания – от 6 209 т през деветмесечието на 2006 г., на 10 821 т сега. Износът на тютюни също е скочил от 5 728 т на 7 032 т.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?