“Спектрум Нет“ пуска облигации за 4.25 млн. евро

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на корпоративни облигации на “Спектър Нет”, съобщиха в понеделник от компанията, по-позната като “Спектрум Нет“.

Емисията е за 4.25 млн. евро, разпределена в 4 250 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации. Номиналната стойност на всяка ще е 1 000 евро, с фиксиран лихвен процент 8,5 % на годишна база и лихвени плащания на шестмесечен период. Срокът на облигационния заем е 60 месеца, считано от 14 декември 2009 г. или с падеж 15 декември 2014 г.

Очаква се около 1 юни да започне търговията на облигациите. С получените от тях средства ще се финансира придобиването на телекома “Орбител“.

Сливането на двете компании доведе до формирането на най-големия алтернативен телекомуникационен оператор с над 6 000 бизнес клиенти и повече от 25 000 домашни потребители.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес