Спестяванията на домакинствата гонят 50 млрд. лева

Продължават да растат жилищните и потребителските кредити

Спестяванията на домакинствата гонят 50 млрд. лева

Нарастващото с бързи темпове жилищно и потребителско кредитиране у нас продължава и през месец май, сочи статистиката на Българската народна банка, обявена в понеделник. Продължават да нарастват и спестяванията на домакинствата, достигайки сума от 48.630 млрд. лв., което е 46.4 на сто от брутния вътрешен продукт.

През месец 2018 г. взетите назаем от банки пари от домакинства, бизнеса и от неправителствения сектор са за 55.048 млрд. лв. Най-голямо годишно увеличение отбелязват потребителските заеми – с 15% на годишна база, което е надвишаване на априлския ръст от 14.4%. Към 31 май общият размер на потребителските кредити достига 8.629 млрд. лв. Размерът на жилищните кредити възлиза на 9.830 млрд. лв., което е с 9.8% повече спрямо година по-рано, докато през април ръстът беше 9.3% в сравнение със същия месец на 2017 г. При бизнеса

Като цяло заемите за домакинствата и фирмите са на сума от 20.817 млрд. лв. и на общо ниво се отчита леко забавяне на ръста до 8.8% през май, докато през април годишното увеличение е било 9.1% .

Отчита се намаление на интереса на гражданите към овърдрафтите, които са намалели с 2.2 на сто до 1.331 млрд. лв., а при другите заеми спадът е 21.6 процента до 1.026 млрд. лева.

Взетите от бизнеса и нефинансовите институции банкови кредити възлизат на 55.048 млрд. лв. (52.5% от БВП) при 54.861 млрд. лв. през април. При тях се запазва годишният ръст от 6.6 на сто. При фирмите ръстът е 2.9 на сто на годишна база, колкото и регистрираният през април, и фирмените заеми достигат 31.902 млрд. лв. (30.4% от БВП).

Общо депозитите в банките са за 73.213 млрд. лв към края на май 2018 г. Увеличението като цяло е 6.1 процента на годишна база.

Спестяванията на домакинствата се продължават постигнатия през април ръст от 5.9 на сто, достигайки 6.5% увеличение на годишна база до 48.630 млрд. лв.

Депозитите на бизнеса са за 21.865 млрд. лв. (20.8% от БВП) или ръст от 12.5 на сто. Макар и с по-малък от априлския темп, продължава обаче спадът на парите на финансовите предприятия в банките, които са с 30.5% по-малко спрямо година по-рано и достигат 2.719 млрд. лв. (2.6% от БВП).

Споделяне

Още от Бизнес