Спестяванията продължават да растат за сметка на заемите

Гражданите и бизнесът продължават да отделят "бели пари за черни дни". Спестяванията на домакинствата и фирмите са нараснали с 8.4% на годишна база през октомври и вече достигат 55.521 млрд. лв. В същото време заемите възлизат на 54.701 млрд. лв., което е ръст от 0.7% на годишна база. Това показват данните на Българска народна банка (БНБ).

Депозитите на населението растат с 9.3% и достигат 36.457 млрд. лв. Спестяванията на нефинансовите предприятия – партии, синдикати, спортни клубове и др. са 15.378 млрд. лв., което е ръст от 8.3% за година.

Заемите на домакинствата възлизат на 18.54 млрд. лв. в края на октомври, като регистрират понижение с 0.6% на годишна база след подобен спад през септември.

Потребителските кредити са за 7.29 млрд. лв. и са с 0.1% по-малко спрямо края на октомври 2012 г. Жилищните заеми са за 8.795 млрд. лв., като намаляват с 0.4% на годишна база.

През октомври заемите за нефинансовите предприятия се повишават с 1.4% на годишна база и достигат 35.117 млрд. лв.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.044 млрд. лв. и се повишават с 3% спрямо година по-рано.

Лошите кредити без промяна

През октомври делът на лошите и преструктурирани кредити на банките, без овърдрафтите, се запазва на нивото от предходните два месеца – 22.9%, показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.

Незначително понижение е отчетено единствено при дела на лошите и преструктурирани потребителски заеми - от 16.1% на 16%. При фирмените, жилищните и другите заеми този дял остава неизменен - съответно 25.1%, 22% и 25.6%.

В абсолютни стойности през октомври лошите и преструктурирани кредити намаляват с 21 млн. лв. на месечна и с 200 млн. лв. на годишна база.

В края на октомври общият портфейл на банките от кредити и овърдрафти, без заемите за финансови предприятия, достига 53.657 млрд. лв., което е ръст от 0.02% на месечна и 0.7% на годишна база.

Размерът на кредитите и овърдрафтите за фирмите нараства с 0.1% на месечна и с 1.4% на годишна база до 35.117 млрд. лв., а този на кредитите и овърдрафтите за домакинствата се понижава с 0.2% на месечна и с 0.6% на годишна база до 18.540 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?