Специална програма ще пази децата

Правителството създава комисия, която ще подготви национална програма за защита на здравето и безопасността на децата и младежите. За координатор на групата кабинетът определи министъра на образованието Владимир Атанасов.

Решението на министрите е във връзка с трагичния инцидент в дискотека "Индиго" в столицата, при който загинаха 7 деца.

В комисията участват шефът на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Владимир Дончев, зам.председателят на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Мария Гигова, както и шефовете на агенциите за закрила на децата Ширин Местан и за младежта и спорта Васил Иванов-Лучано.

До 31 януари групата ще изготви доклад, въз основа на който ще се предложат мерки за духовното възпитание, културата и образованието на децата. Ще бъдат предложени и модели на поведение, изключващи проявите на агресия, на насилие и злоупотреба с наркотици, каза министър Атанасов.

Той е наредил да се направи извадка на нормативните документи, свързани с осигуряване на безопасността на децата, забраната за продажбата на алкохол и цигари близо до училищата, както и с възможностите за откриване на увеселителни заведения близо до учебни заведения.

Трагедията в дискотека "Индиго" е в резултат не само на човешки грешки, а и на пропуски в нормативната база, добави Атанасов. Според него, има противоречия в наредбите, позволяващи на общините да дават разрешения за откриване на заведения, без да се съобразяват с изискванията на образователното министерство. За пример той посочи техникума "Киров" в София, в чиито двор има 12 заведения за продажба на алкохол и цигари.

Едно от конкретните предложения за промяна в законите е продажбата на алкохол на малолетни да се наказва като престъпление, съобщи Владимир Дончев. Той уточни, че предстоят поправки и в други закони.

Всички членове на работната група бяха категорични, че трябва да се определят правила за охраната на заведенията за деца и да се въведат по-специални строителни изисквания за този тип заведения.

Заведенията, които предлагат услуги за деца, трябва да получават специален лиценз, предлага председателят на агенцията за закрила на детето Ширин Местан. Тя подкрепя предложението на вицепремиера Лидия Шулева деца до 16 години да се допускат в дискотеки само с придружител - родител или учител.

Сред предлаганите мерки са засилен и постоянен контрол в заведенията при сервиране на алкохол на малолетни и непълнолетни, като най-леката санкция в този случай да бъде отнемането на лиценз. Ще се предложат и строги санкции за разпространителите на дрога.

Трябва да се обсъди въпросът за разкриване на специални дискотеки само за деца, коментира председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Ако една дискотека работи до определен час за малолетни, а след това - за възрастни, в нея винаги ще се продават алкохол и цигари, добави Владимир Дончев.

ДАЗД подготвя специална програма за родителите, учителите и педагогическите съветници, която ще насочи вниманието им към потребностите на децата от 12 до 18 години. Най-рисковата група, според Местан, е тази на момичетата до 18 години. Ще бъдат предложени достатъчно алтернативни форми за прекарване на свободното време на подрастващите извън училището.

Шефът на ДАМС Васил Иванов е разпоредил проверка доколко спортните обекти се използват по предназначение съгласно договорите за наем. Ако бъдат открити нарушения, договорите веднага ще бъдат прекратени, увери Иванов.

Владимир Атанасов изрази резервите си по отношение на ефективността от въвеждането на вечерен час за учениците. Според него трябва да се осигурят възможности децата да прекарват свободното си време.

Новосформираната комисия се събира за пръв път на 28 декември.

Споделяне

Още от България