Специални екипи ще работят за записване на всички деца в градина или училище

Специални екипи ще работят за записване на всички деца в градина или училище

Във всяко населено място с училище до 20 август 2017 г. ще бъдат сформирани екипи, които ще работят за записване на всички деца в детска градина или училище. Това предвижда проект за механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, който предстои да бъде утвърден от Министерския съвет.

В екипите ще участват представители на регионалните управления на образованието, на градини и училища, на общините и службите за социално подпомагане и дирекциите на МВР. Ако се налага, в населените места, където няма ресурс за създавани на екипи, ще бъдат командировани служители от друго място. Звено под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев, който координира дейността на МОН, ще контролира на национално ниво изпълнението на механизма.

Целта на механизма е да се подобри взаимодействието между институциите, както и да се определят функциите и задълженията на всяка от тях. Механизмът е необходим, защото преодоляването на проблема с обхващането и с преждевременното напускане на образователната система изисква интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и учениците в България, посочват от МОН.

По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори и други.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?