Специалните екипи вкарали в клас 9000 деца

Сн. БГНЕС

Над 9000 деца са тръгнали на училище в началото на тази година, благодарение на работата на специалните екипи, ангажирани с връщането на отпадналите от училище обратно в клас. Отделно около 10 000 деца, които досега са бири извън образователната система, са тръгнали на училище доброволно. Повечето от тях са записани в предучилищните групи в детските градини и училищата, които са задължителни за малчуганите над 5-годишна възраст.

Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев след заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Вълчев обясни, че сега работата на екипите ще се съсредоточи повече върху задържането на върнатите в клас ученици. Според него основната причина за нередовното посещение на училище е основно културна. Проблемът е, че част от родителите нямат "култура и уважение към образованието".

Според вицепремиера Томислав Дончев от механизма, който работи от миналата година, има ефект, тъй като за първи път от 6 години делът на преждевременно напусналите обучение млади хора намалява от 13.8% на 12.7%. Въпреки това националната цел за намаляване за 11% дял на отпадналите ученици не е достигната.

Дончев каза още, че благодарение на работата на екипите хора, които досега никога не са ходили на училище, са поискали да получат някакво образование. И даде пример със 7 души на почти 19 години, които тази година за първи път влезли в клас.

Вицепремиерът обаче отново заяви, че са нужни ефективни санкции за родителите, които не пускат децата си на училище. Според него основната мярка в момента - спиране на детските добавки за повече от 5 неизвинени отсъствия в месеца, не е достатъчно ефективна. Като аргумент посочи, че за миналата учебна година са спрени около 104 000 месечни помощи за над 4 млн. лева. Това обаче в някои от случаите е било недостатъчно, защото родителите получавали и други помощи и лишаването от детски не било достатъчно стимулиращо, за да пуснат децата си на училище.

Дончев отново повдигна и темата с медицинските бележки, с които се извиняват отсъствията от час. Според него трябва да се направи ревизия как се издават тези документи.

Споделяне

Още по темата

Още от България