Спецсъдът започна да отлага дела заради вируса

Спецсъдът започна да отлага дела заради вируса

Заради усложнената епидемична обстановка Специализираният наказателен съд отсрочва всички дела, които трябва да се гледат през ноември, по които няма задържани. Председателят на съда Мариета Райкова разпорежда, че делата трябва да бъдат пренасрочени в разумен срок, но най-рано за януари следващата година заради ограничения капацитет на съдебните зали.

Страните по делата ще бъдат своевременно уведомени.

Преди дни шефовете на съдилищата получиха право да забраняват откритите съдебни заседания, да отсрочват дела или да позволят провеждането на неотложни заседания. През миналата седмица ВСС поиска управляващите да обявят съдебна ваканция до края на годината, но ГЕРБ се отказа от тази идея заради съпротивата на адвокатурата.

В крайна сметка парламентът прие промени в Закона за извънредното положение, които възложиха на шефовете в съдебната система да "предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация".

Със същите промени в закона бе посочено, че делата могат да бъдат отсрочвани за най-много две седмици. Не е ясно как това се връзва с концепцията на спецсъда за отлагането на дела за началото на 2021 г.

Неотложните дела няма как да бъдат спрени, въпреки разпространението на вируса. Това са гледането на мерките за неотклонение при задържане под стража; делата за издръжка и родителските права, незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; за осиновяване на дете; по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата, или на министъра на правосъдието.

Споделяне

Още от България