Спира санирането на училища и модернизиране на техникумите

Заради икономии в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), се спират две от програмите на ведомството, а разходите по други програми се намаляват. Това реши кабинетът на заседанието си в сряда.

Отпадащите програми са за "Енергоефективно саниране на училищни сгради", която е с бюджет 10 млн.. лв., и програмата за модернизиране на системата на професионалното образование на стойност 4 млн. лева.

Актуализират се дейностите по останалите програми - за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст; "Оптимизация на училищната мрежа"; "Квалификация"; "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище"; "Училището - територия на учениците", "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване"; "С грижа за всеки ученик"; "Роден език и култура зад граница"; "Подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики в областта на образованието" и "Модернизация на материалната база в училище". С цел ефективно изразходване на средствата се намалява общият бюджет за изпълнението им.

Споделяне

Още от България