Спира се разглеждането на екодоклада за скалната кариера в село Ъглен

Спира се разглеждането на екодоклада за скалната кариера в село Ъглен

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще разпореди на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен да спре разглеждането на Доклада по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно намерение за разкриване на кариера за добив на варовици и скалнооблицовъчни материали в землището на село Ъглен в община Луковит.

Това е заявил Нено Димов, който заедно с омбудсмана Мая Манолова са посетили селото и са провели среща с жителите, които протестират срещу концесията, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Разглеждането на доклада по ОВОС ще се прекрати, докато "ВиК – Ловеч" не извърши хидрогеоложко проучване, с което да се определят зоните за сигурност около карстовите извори в района на селото. По този начин ще има яснота дали кариерата попада в техния обхват.  

Опасенията на местното население са, че дейността на кариерата може да замърси питейната вода на селото, трафикът на тежкотоворни автомобили може да предизвиква шум, запрашаване и разбиване на пътищата, както и да бъде увредена чистотата на въздуха и земеделските земи в района.  

Министър Димов е съобщил още, че е поискал допълнителни становища от Регионална здравна инспекция в Ловеч относно евентуални рискове за здравето на населението от дейността на кариерата, както и от Областно пътно управление по отношение на допълнителните натоварвания от тежкотоварния трафик.  

Ще се изчака и хидрогеоложкото проучвате на "ВиК-Ловеч", се казва в съобщението на МОСВ.

Нено Димов е уверил жителите на Ъглен, че лично ще се запознае с всички становища и ако се докаже, че има какъвто и да е риск за здравето на хората и околната среда, разрешение за добив няма да бъде дадено. Ако обаче експeртизите покажат,че няма риск от негативно въздействие, няма да има основателна причина да се спре доклада за ОВОС, е посочено в съобщението на МОСВ.

Споделяне

Още от Бизнес