Спираме вноса на говеждо от американския щат Вашингтон

Със заповед на министъра на земеделието Мехмед Дикме от днес се забранява вноса на живи говеда, месо, месни продукти, субпродукти, преработени животински продукти от тях (с изключение на мляко и млечни произведения и желатин, добит от кожи), на фуражи, фуражни добавки и биоконцентрати, съдържащи протеин от бозайници и птици от щата Вашингтон на САЩ.

Забраната е предизвикана от епизоотичната обстановка по отношение на заболяването спонгиформна енцефалопатия по говедата, известна като "луда крава", в САЩ и за предпазване на страната ни от това заболяване, се казва в съобщението на земеделското министерство.

Заповедта не се отнася за експортираните преди 23 декември 2003 год. животни и продуктите от тях.

Още от Бизнес