Икономическото министерство: Системата на енергетиката е много болна

Спиране на ВЕИ мощности и промяна в правилата за определяне цената на тока

Кабинетът призова КЗК да провери енергетиката за монопол, комисията ще мисли

Министър Асен Василев, сн. БГНЕС

Временно спиране на незаконно работещите възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), промяна в изчисляването на енергията от заводските централи, премахване на ограниченията за износ на ток към Турция, нови правила за търговия с ток. Това са част от пакет от седем спешни мерки, които трябва да гарантират балансирана енергийната система, обявени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.

Служебният кабинет най-вероятно ще вземе решение да се обърне към Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с "настоятелна молба" да бъде направен секторен анализ в енергетиката, особено в сферите, където има европейски наказателни процедури, съобщи премиерът Марин Райков след срещата с лидера на РЗС Яне Янев. "Не приемам и няма да прима каквито и да е било обяснения защо една независима комисия не може да идентифицира злоупотребите с монополно положение", каза още Марин Райков.

КЗК да направи секторен анализ в енергетиката, а Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) да направи одит на обществените поръчки в най-големите държавни енергийни предприятия, призова още и  министърът на икономиката и енергетиката Асен Василев.

Законът позволява на КЗК по проблеми от обществени интерес антимонополният орган да се самосезира и до започне проверка, но досега КЗК не се е възползвала от тази възможност. Комисията ще вземе решение дали да направи секторен анализ на енергетиката за да се види има ли нарушения на едно от следващите си заседания, казаха от КЗК пред Mediapool. Заседанията на антимонополния орган са обикновено във вторник или четвъртък.

Предлаганите спешни мерки в енергетиката няма да доведат до намаляване на цената на тока, но се търсят резерви и в тази посока, увери министър Василев. Той посочи, че мерките са краткосрочни и няма да решат дълготрайно проблемите в енергетиката, но ще поставят началото за решаването им. По думите му “системата на енергетиката е много болна и изключително неефективна с много губещи и малко печеливши“.

От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) не коментираха подробно идеите на министерството, но обещаха да ги обсъдят.

Спиране на ВЕИ мощности

Първото предложение е производителите на енергия от възобновяеми източници, които девет месеца са били в неизпълнение на Закона за енергетиката, да бъдат спрени временно, до изпълнение на законовите изисквания. Става въпрос за нарушение на текстовете от закона, според които на регулиране от комисията подлежат цените, по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти, както и тези по които общественият доставчик продава електрическа енергия на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за покриване на технологичните разходи по преноса (чл.30, ал.4 и ал.5 от Закона за енергетиката).

Министър Василев не можа да посочи колко ВЕИ производителя ще бъдат спрени временно, защото те са вързани с електроразпределителните дружества и данните са при тях.

На ВЕИ-тата в нарушение се пада около 40% от произведения ток в този сектор, уточни министър Василев. Тези централи са произвеждали “зелен” ток, но нямат непрекъсната връзка с диспечерските центрове на ЕРП-тата за количествата които произвеждат, като по този начин нарушават баланса.

На ход е ДКЕВР

Министерството на икономиката и енергетиката ще предложи на ДКЕВР да смени начина на изчисляване на енергията, произведена от заводските централи с "кафява енергия", каза министър Василев.

ДКЕВР трябва да въведе механизъм за нетирано изкупуване от НЕК и ЕРП на електроенергия, произведена от заводски централи, за да се заплащат само разликите между производството и консумацията.

В момента има много мощности наследени от годините преди 1989 г., които произвеждат и продават на НЕК скъпа енергия, а купуват от компанията евтина енергия. Това нарушава европейските директиви за пазарни помощи, защото изкривява пазарната среда, посочи министър Василев. По думите му става въпрос за 50 млн. лв., с които тези централи се дотират от населението чрез сметките за ток.

Намаляване на “студения резерв” и премахване на ограниченията за износ

Министерството на икономиката и енергетиката иска Електроенергийния системен оператор (EСО) да предложи редуциране на количеството "студен резерв" от мощности  за периода до септември 2013 г. от 1040 МВт на 840 МВт и да предприеме необходимите действия за провеждане на тръжна процедура за изкупуване на “студен резерв” съгласно Закона за енергетиката.

За тези мощности се плаща, дори те да не работят, и държавата може да направи търг, коя мощност може да предостави най-евтино този “студен резерв”, обясни министър Василев.

ЕСО да предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за износ на електроенергия за Турция иска още министър Василев. Според него ДКЕВР може да преразгледа възможността за модифициране на такса "пренос" с оглед стимулиране на износа.

Мощностите у нас са два пъти и половина повече от това, което страната консумира и изнася, каза министър Василев. Той посочи, че мощностите в страната са за 12 000 мегавата, консумацията се покрива от 4700 мегавата, а в износ са заети най-много още 300 мегавата.

Правила за търговия

Министерството на икономиката и енергетиката предлага на ДКЕВР да приеме правила за търговия с електроенегрия като осигури влизането им в сила до 15 април 2013 г. От същата дата ДКЕВР да одобри и общите условия за достъп на производители до преносната и разпределителните мрежи в страната.

Тази мярка е свързана с либерализиране на пазара и затова е изключително важна, каза министър Василев. Според него тя ще помогне за въвеждането на балансиран пазар. Причината е, че всички производители на енергия ще трябва да дават почасов график за следващия ден за произведената от тях електроенергия. Ако те се отклонят от този  график, ще се наложи пускане или спиране на мощности. Вместо тези разходи да се правят от НЕК и плащани от потребителите, те ще се плащат от производителите, които не си спазват графика, обясни предстоящите промени в енергийните наредби, министър Василев. По думите му “това е честния, прозрачен и законен начин” да се построи балансирана енергийна система.

Министерството на икономиката и енергетиката предлага на ДКЕВР да изготви механизъм за точното определяне и контрол на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за обществен доставчик - квотни централи, обществен доставчик, крайни снабдители.

“Сега в енергийната система цената не се формира на база кои доставчици са най-евтини. Може да ви звучи шокиращо, но е факт. Наследяваме договори за изкупуване на енергия на значително по-високи цени. Тези договори са дългосрочни и трябва да се спазват. Изключително важно е ДКЕВР да каже за електроенергията за бита по какъв начин, спазвайки тези договори, трябва да се формира т.нар. енергиен микс. Очакваме от регулатора по един честен и прозрачен начин да даде тези условия“, каза министър Василев.

ДКЕВР: Ще обсъдим предложенията, цените от 1 юли ще са приемливи

По-късно председателят на ДКЕВР Евгения Харитонова заяви, че трябва да обсъди с всички членове на комисията идеите и предложенията на министерството и тогава може да ги коментира.

По отношение на препоръката за стимулиране на износа чрез намаляване на такстата за пренос, Харитонова каза, че от цената не може да бъде извадена "зелената" и "кафявата" енергия, както и добавката "невъзстановявеми разходи" на НЕК, така че намаление може да се постигне само чрез намаление цената за достъп и за пренос, които отиват към държавните НЕК и ЕСО и това ще намали техните приходи. Трябва да се обмисли дали такава мярка е оправдана с оглед на увеличаване на износа, каза Харитонова.

Тя припомни, че в неделния 3 март тази година е имало патова ситуация - 3300 мегавата вътрешно потребление, минимален износ и 850 мегавата енергия от ВЕИ като в същото време работят и 2000 мегавата в АЕЦ "Козлодуй". Сами преценете как могат да работят в тази ситуация въглищните централи и мините, коментира Харитонова. Тя посочи, че според Закона за енергията от възобновяеми източници при такива ситуации производството на зелена енергия може да бъде ограничавано. Това ще се случва с ВЕИ производители, които не са подали графици за производството си.

Относно възможността излизането на свободния пазар и на битови потребители да намали цените на електроенергията за тях, Харитонова каза ,че това няма да се случи. И в момента всеки от нас може да излезе на свободния пазар, но реално няма търговци, които могат да обслужват битови клиенти - за това са необходими инвестиции в специална техника и изпълняване на много изисквания, които ще доведат дори до по-висока цена, смята Харитонова. Тя обаче е категорична, че цените за бита от 1 юли ще бъдат приемливи.

ВЕИ са за законност, но не приемат намеренията за безконтролно изключване

Българската фотоволтаична асоциация (БФА) подкрепя обявените от министър Асен Василев тези за законност в енергийния сектор и, ако има случаи на неспазени регулаторни изисквания, следва да бъдат предприети съответните санкции, се посочва в позиция на БФА, разпространена до медиите по-късно във вторник.

Това обаче трябва да става по ясни правила и критерии, ВЕИ производителите не приемат да бъдат санкционирани с безконтролно изключване от мрежата.

От БФА посочват, че Законът за енергията от възобновяеми източници разпорежда производителите да осигурят предаване на данни в реално време за произведеното електричество към електроразпределителните дружества. За целта е необходимо инсталирането на специфично оборудване в точката за присъединяване на ВЕИ централите.

БФА пояснява, че изпълнението или неизпълнението на тази разпоредба зависи от съответното ЕРП. Производителите нямат право сами да инсталират такива табла в точката на присъединяване към мрежата без конкретни указания и разрешение от ЕРП.

Закъснението от девет месеца по думите на министъра  важи само за производители, които при наличието на подписан договор не са изпълнили тези свои задължения, посочват от фотоволтаична асоциация.. Повечето от договорите разпореждат задължение за инсталиране на такова оборудване от страна на ЕРП. В някои региони на страната такива договори не са предоставени от страна на ЕРП и не е било възможно производителите да осигурят инсталирането на необходимото оборудване.

По информация на БФА, за редица ВЕИ централи са договорени и заплатени към ЕРП табла за предаване на данни в реално време, но в продължение на месеци доставка и монтаж на съоръженията не са извършени, посочват от асоциацията. Очакваме министърът, енергийните институции и дружества да спазят договорените принципни положения и да не бъде разпореждано санкциониране на ВЕИ производителите с изключване от мрежата, посочват още от асоциацията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес