Спират и входящите разговори за нерегистрираните предплатени карти

От 1 февруари мобилните оператори ще спират и входящите повиквания за нерегистрираните все още предплатени картина, съобщиха от дружествата в неделя.

Изходящите разговори на клиентите с нерегистрирани СИМ-карти бяха ограничени в началото на януари, съгласно изискванията на Закона за електронните съобщения. Така те имаха на разположение месец да идентифицират картите си, като в това време можеха единствено да приемат обаждания, но не и да набират номера.

Сега, въпреки че нерегистрираните карти стават напълно нефункционални, все пак техните телефонни номера ще се запазят до изтичане на валидността на картата. Ако потребителят се регистрира преди края на този срок, предплатената услуга ще бъде възстановена.

Досега своите карти са регистрирали 950 000 клиенти на "Глобул" или 50 процента от броя на потребителите. Регистрация са направили и над 300 000 клиенти на "Виваком" или над 80 процента от общия им брой. От "Мобилтел" съобщиха, че тъй като са получили много уведомления от своите партньори, където се регистрират абонатите, ще бъдат готови с данните в близките два дни.

Клиентите могат да регистрират своите карти освен в магазините на съответния телеком, също и в обектите на неговите търговските партньори и в над 3000 станции на дружеството "Български пощи" в цялата страна.

За да регистрират своите предплатени карти, клиентите на предплатените услуги е необходимо да знаят, че могат да предоставят своите данни единствено в магазин на оператора, негов официален партньор или станция на "Български пощи".

Регистрацията трябва да бъде направена лично от потребителя.

Ако клиент няма възможност да се регистрира лично, данните му могат да се предоставят и от негов пълномощник. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено и да съдържа текст, че упълномощеният има право да предостави съответните данни.

Регистрирането на предплатената карта е безплатно.

Споделяне

Още от Бизнес