Спират обезщетенията за безработни при отказ на работа или квалификация

Безработните няма да получават обезщетения, ако откажат предложена им подходяща работа. Те ще отпадат от бюрата по труда, а оттам ще спират и обезщетенията и ако откажат да се включат в курс за професионална квалификация, ако прекратят участието си в такъв курс или откажат участие в програмите за заетост. При всички тези случаи регистрацията на безработните в бюрата по труда ще се прекратява и освен на обезщетения, те няма да могат да разчитат на държавата да им помогне в търсенето на работа. Това реши парламентът в сряда, приемайки окончателно поправките в Закона за насърчаване на заетостта, предложени от депутатите от НДСВ Гадар Хачикян и Валери Цеков.

Според закона подходяща работа е тази, която съответства на образованието, квалификацията и здравословното състояние на безработния, ако се намира в същото населено място или до 30 км извън него и има подходящ обществен транспорт.

Тези изисквания към подходящата работа важат за период от 2 години след регистрацията на безработните в бюрата по труда. След този срок единствено изискване към предлаганата работа е да съответства на здравословното състояние на безработния.

Агенцията по заетостта ще събира и такси за извършени посреднически услуги при намиране на работа на българи в чужбина, записаха още в закона депутатите.

Парламентът прие, че само работодатели без изискуеми публични задължения могат да се възползват от програмите и насърчителните мерки по закона. Второто условие е фирмите да отговарят на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи.

Споделяне
Още от България

Смятате ли, че президентът е "сготвил" премиера със снимките от спалнята?