Списъкът за НАТУРА заминава за Брюксел без 32 зони

Списъкът за НАТУРА заминава за Брюксел без 32 зони

Министерският съвет одобри в четвъртък списъка със защитените зони, които ще бъдат предложени на Брюксел за включване в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Предложените територии покриват над 20 процента от територията на страната, след като първоначално одобреният списък бе за около 33 на сто.

Временно обаче са отложени 32 терена, основно по морето и в бързо развиващи се планински курорти, към които има крупни инвестиционни интереси. Те ще бъдат допълнително прецизирани и разгледани още веднъж от Националния съвет за биологично разнообразие, който ще реши кои от тях да бъдат включени в НАТУРА 2000, съобщи след заседанието на кабинета министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

Според премиера Сергей Станишев, който също застана пред журналистите да обясни приетото от министрите, не било излишно независими експерти да прегледат още веднъж списъка с териториите. Това не означавало, че те се изключват от Натура 2000.

Отложените зони

"Шабленски езерен комплекс", "Варненско- Белославско езеро", "Дервентски възвишения”, "Провадийско- Роякско плато", "Емине", "Комплекс Камчия", "Дуранкулашко езеро", "Калиакра", "Галата", "Мелнишки ирамиди","Добростан", "Места", "Бакарлъка", "Батова", "Палакария", "Рупите", "Триград-Мурсалица", "Плаж Шкорпиловци", "Долината на река Батова", "Галата", "Камчия", "Река Долна Луда Камчия", "Езеро Дуранкулак", "Дервентски възвишения 1", "Долна Места", "Комплекс Калиакра", "Палакария", "Варненско- Белославски комплекс", "Емине- Иракли", "Река Места", "Рупите- Струмешница" и Среден Пирин - Алиботуш".

Съветът ще разгледа и предложения за защитени зони, които към момента не влизат в мрежата, но общините имат желание за това, допълни екоминистърът Чакъров. Според правителственото решение процесът на преразглеждане на терените за екомрежата трябва да приключи до октомври 2007 г.

Днешното решение на Министерския съвет за изключване на основни територии от Натура 2000 е грубо нарушение на Европейската директива за птиците, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Това решение на кабинета открито удовлетворява корпоративни и частни икономически интереси по морския бряг. По данни на БДЗП, от списъка, който е одобрен от Националния съвет по биологично разнообразие, са извадени една трета от териториите, като почти всички зони от Черноморието са останали извън Натура 2000.

Определянето на зоните, които влизат в тази екологична мрежа, става само на базата на научни критерии и аргументи, чрез които се определят местообитанията на птиците и техните пътища.

Вариантът, който приехме за списък с подходящи места по двете директиви, при всички случаи ще бъде над 20 процента, каза Чакъров. На вниманието на правителството са били предложени три варианта по Директивата за опазване на дивите птици, като правителството се е спряло на варианта 109 защитени зони, които представляват 16.23 процента от територията на страната, добави министърът. По директивата за местообитанията процентът е 15, като защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са 196.

Около 45 на сто от площите на защитените зони по двете директиви се припокриват. След като са отложени някои зони за прецизиране, индикативно процентът, който ще бъде представен на вниманието на ЕК, ще бъде около и малко над 20 на сто, каза Джевдет Чакъров.

Отлагането на 32-те зони е било заради повдигнати въпроси от общини, обществени организации и инициативни комитети, каза на пресконференцията министър-председателят Сергей Станишев.

Ще се направи допълнителна независима външна експертиза на предложените за НАТУРА 2000 територии от учени от БАН и други академични среди, за да бъде обществеността и правителството максимално наясно за всички аргументи и мотиви за включване или невключване на зоните, каза още премиерът.

От дружеството за защита на птиците уточниха, че при така определените от днешното заседание на кабинета територии, извън защита остава 100 процента от популацията на червеногушата гъска, която е концентрирана в района на езерата Шабла и Дуранкулак и 70 на сто от европейската популация на белия щъркел. Изцяло е застрашена и националната популация на царския орел.

Според правителственото решение в защитените зони няма да се включват населените места и селищните образувания, териториите с приет общ устройствен план или подробен устройствен план към датата на заповедта на министъра на околната среда и водите. Няма да влизат и концесионни площи за добив на полезни изкопаеми.

Собствеността върху терените в НАТУРА няма да бъде променяна. Няма да има и изрични забрани за строителство или други видове дейности в тях. На проектите ще бъде правена специфична оценка на въздействието, което биха оказали върху опазвания в защитената зона вид, припомни Чакъров.

След публикуването на списъка със защитените зони в Държавен вестник, ще започне обявяването им по НАТУРА 2000 и въвеждането на специфичните ограничения за съответния терен и компенсацията на собственика му.

Обезщетенията ще идват от Програмата за развитие на селските райони за периода в частта ѝ за околната среда и от Оперативната програма "Рибарство и аквакултури в периода 2007-2013 г. Според експертите от БДЗП, България няма да получи обезщетения от  европейските фондове за Натура 2000, защото я очакват сериозни санкции при този списък с териториите. От дружеството за защита на птиците коментираха, че загубите за страната ни могат да са в порядъка от 10 до 90 млн. евро на година в зависимост от размера на глобата и средствата, които ще загубим от неусвоените структурни фондове.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?