Списъците с пътници при “случаен превоз“ вече няма да се заверяват

Автомобилните фирми, които извършват “случаен превоз“ на пътници, вече няма да заверяват списъците с пасажерите в областния контролен отдел на Държавната автомобилна инспекция (ДАИ), а само ще ги изпращат по факс или електронна поща. Това съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в сряда.

Досега списъкът с имената на пътуващите се заверяваше само на място в отделите на ДАИ, на чиято територия се извършва превоза и то в работно време, което затрудняваше работата на автопревозвачите.

Освен имената на пътниците, списъкът трябва да съдържа и номер на пътен лист, номер и серия на пътна книжка, наименование на превозвача, регистрационен номер на автобуса, дата и час на започване на превоза, дата на завършване на превоза, начален и краен пункт по маршрута на превоза, подпис и печат. В областните отдели ще се води архив с всички получени списъци на пътници.

Споделяне

Още от Бизнес