Спорът в БТА не е работа на парламента

Г-жо Етем, каква ще е съдбата на медийния проектозакон, на който вие сте съвносител?

Така или иначе законът е минал през медийната комисия и трябва да влезе на първо четене. Включен е в тазседмичната програма, но ако не успеем до петък, предполагам, че другата седмица трябва да влезе в зала. Тази дискусия продължи твърди дълго - от ноември 2001 г. - сами сметнете какво прави това като време и по коя друга материя в българският парламент година и три месеца се отделяли внимание депутатите и политиците. Готови сме за един конструктивен диалог, да финализираме конкретните предложения, които ще постъпят като поправка на внесения от комисията текст и в никакъв случай няма да позволим каквито и да било икономически, корпоративни и политически интереси да надделеят.

Всеки, един който оттук насетне се изправи и каже, че се бърза или че му е рано, трябва да го питате какво цели с това забавяне.

Смятате ли, че решението на премиера за още една дискусия по закона е повлияно от мнението на президента?

Този въпрос може да зададете на самия премиер, но аз все пак се радвам, че и премиерът се включи в тази дискусия. Може би защото имаше едно изостряне на позициите - нещо, което считахме, че няма да бъде провокирано след дългия дебат в обществото и най-вече с представителите на електронните медии, на неправителствените организации, на отделни експерти, журналисти. Може би това е провокирало премиера и той да се включи в дискусията, за да добие и сам впечатление за разпространяващото се.

Аз разбрах неговия призив за дискусия, че е насочен да спомогне за намирането на консенсус и решаване на спорните въпроси, за да се приеме час по-скоро закона за радио и телевизия.

Т.е вие няма да оттеглите законопроекта си, както ви призова президентът?

Естествено. Президентът за втори път проведе един дебат от днеска за утре, като беше подходил много селективно при отправените покани. В края на краищата трябва да е ясно, че всеки един от нас е достатъчно ангажиран, има своята си програма и не може от днеска за утре... и най-вече депутатството, което знаете, че до вторник не е в София, да се отзове на такава покана. Предишният път пак по същия начин беше отправена поканата - в последните часове на петъка за понеделник, когато всички имахме предварително уговорени програми, с някои се свързаха, с други не. Затова аз се изненадах от повторението на същия опит да се обявят тези, които не са присъствали, като нежелаещи за провеждане на дискусия при президента или като за хора, които бягат от отговорност и от обясняване на позициите си.

Пак казвам, според мен не беше коректно и почтено. По принцип считам, че възпитанието и етиката изискват да има достатъчно време, когато е добронамерен и иска да проведе дискусия, дебат или разговор на каквато и да е спорна тема, да даде възможност на поканените да присъстват, а не точно обратното - така да ги поканим, че да не могат да дойдат.

Президентът трябва да взима уроци по етика, така ли?

Изводите сами може да си ги правите. Аз казах как бих постъпила, ако искам и съм добронамерена, за да протече дебат с участието на вносителите и на всички, които имат отношение.

Какво ви е личното мнение за предложеното при президента относно бъдещия регулаторен орган - да има равни квоти между президент, парламент и гражданска квота? Идеята тримата от гражданската квота да се предлагат на медийната комисия, а не да се посочват от нея?

Както и при внасянето на проекта обяснихме, че сме се постарали на базата на различните мнение и предложения да намерим що годе най-демократичния начин, и в същото време да опитаме да дадем възможност и на неправителствените организации да направят своя избор, без някой по някакъв начин да ги манипулира.

Готови сме и сега за различни предложения, конструктивни. Ако се направи предложение, което покрива всички очаквания, ние сме готови да го приемем. Стига някой да го е измислил този начин, защото за нас наистина е много важно присъствието на гражданската квота и представителите на неправителствените организации. Специално за мен това ще е гаранцията, че гражданското общество няма да позволи нито на парламентарната, нито на президентската квота по какъвто и да е начин да изпълняват политически поръчки. Това считам, че е най-демократично. Защото ако погледнем начина, по който различните квоти се номинират и избират, бих казала, че парламентарната е най-демократична. Първо минава на разглеждане през една медийна комисия, в която има представители на всички политически сили. После минава през пленарната зала на парламента, където 240 депутати от различни сила могат да дискутират и да задават въпроси, да получават отговори и след това чрез гласуване се избират тези хора. Докато при президента се назначават. Вие сами може да кажете кое е по-демократично - да бъде назначен или подложен на две обсъждания в НС.

Има ли реална възможност да промените орязването на президентската квота?

И миналата седмица казах, че по конституция България е парламентарна република и все още парламентът е изразител на демократичните процеси и гарант за необратимостта на тези процеси. Затова ние си носим нашата отговорност за предложенията, които правим. В същото време не бихме желали някой да създава излишен смут и напрежение между институциите.

Дълбоко уважавам президентската институция и най-вече президентът, който е избран с ясната и явна подкрепа на ДПС. Така че в никакъв случай не смятам, че сме накърнили неговия интерес с тази квота, която предлагаме. И ми се иска да намерим разбиране между първо и второ четене.

Аз все още считам, че специалистите, които са около президента, не са го запознали много добре с положителните страни от този проект. Може би са извадили единствено от контекста тези цифри "пет-три-три". Не цифрите са толкова важни, самата философия на закона и това, което цели да направи.

Според вас ще бъде ли приет закона при положение, че депутати от НДСВ твърдят, че ще гласуват против него? Още повече, че няколко депутати излязоха извън групата и девет гласа могат да бъдат фатални?

Като чета и някои закачки, които колегите казват, че се "шегувкат" за "опаткване" на закона и така нататък...бих казала, че това е твърде несериозно и призовавам колегите да бъдат на висотата на отговорността, с която са пратени в тази парламент, а не да се опитват да разиграват разни етюди и да показват актьорско майсторство. Защото считам, че най-малко със законотворчеството трябва да се шегуваме и да използваме подобни фрази.

Но все пак бройката им - Явор Милушев, Емил Кошлуков, Борислав Цеков ....

Нека не правим преброяване на пилците. Надявам се всички тези, които имат въпроси - а то е нормално да има, защото не всички са запознати детайлно с проблемите в медийната сфера, ние ще отговорим на всички зададени въпроси на колегите от НДСВ и от ДПС на съвместно заседание на двете парламентарни групи. И се надявам след това в зала, в самия дебат по първо четене, отново да получат отговор и останалите отправени въпроси.

Вие няма да отстъпите?

Тук не става дума за отстъпление, става дума за изпълнение на поети ангажименти. Според мен всичко, което се случва с медийния закон, излезе от рамките вече на дискусия и по-скоро е истерия.

Нормално ли е това, което се случва в БТА - хора да бъдат заплашвани, да бъдат уволнявани?

За мен това е един чисто трудово-правен спор. И аз много се изненадвам, че доста колеги депутати са си сложили подписа под една такава декларация. Дори и слушах изявление от типа на това "не знам дали е уволнен или съкратен, но аз се подписвам", което ви е ясно, е крайно безотговорно - ей така просто да се подпишем някъде и да се направим на интересни, това не е достатъчно основание.

Аз съм убедена, че ръководството на БТА би дало много по-подробни и изчерпателни отговори, отколкото аз, която съм все още депутат от българския парламент, а не шеф на БТА.

Вие няма ли да се заинтересувате? Става дума за уволнения на журналисти с опит и с доказан професионални качества.

Разбира се, при едни структурни промени се правят и различни съкращения, уволнения, освобождаване на работещи в дадена сфера. Аз не знам защо драматизираме толкова много. Доколкото съм информирана вчера от ваши колеги, става дума за 19 служители от БТА, а не за 30, както първоначално бе разпространено по някои радиа.

Но в мен възниква и следния въпрос - дали вие, работещите в медиите, не ги използвате понякога за лична защита, тъй като в тези 13 години на демокрация много структурни промени настъпиха, имаше РМД, преструктуриране имаше на икономически предприятия и останаха над 400-500 000 български граждани на улицата, уволнение, съкратени. За тях нямаше събрани такива подписки и такава аларма, каквато тези два дни се вдига за тези 19 служители в БТА.

Аз пак казвам, убедена съм ,че ръководството на БТА спазва законите на Република България. Ако не е така, тези служители, които считат, че неправомерно са съкратени или уволнение, имат право да потърсят защита от съда. В същото време считам, че това, което е направили ръководството на БТА, е съобразено с концепцията, която беше представена пред комисията по медии след избора на генералния директор на агенцията.

Ще има ли извънредно заседание на медийната комисия за БТА, както предложи Явор Милушев?

Доколкото ми е известно, в правилника пише, че се изисква една трета от депутати да направят предложение за извънредна комисия. Все още считам, че единият депутат в лицето на Явор Милушев не прави пет души, което е едната трета. Но това не е проблеми, винаги може да се предизвика свикването на извънредно заседание, стига да е наложително. Отново ще кажа, че не е в компетенциите на депутати да решават един трудово-правен спор. Когато те се намесят, значи политизират.

/използвани са въпроси и на други медии/

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?