Близо 16 млрд. евро е подкрепата за страната ни от еврофондовете до 2020 г.

Споразумението за партньорство с ЕС върна на дневен ред реформите в България

Целта е програмите да бъдат договорени до октомври, за да почне усвояването на парите

Илияна Цанова. Сн. БГНЕС

Подписването на Споразумението за партньорство с ЕС връща реформите в дневния ред на България, каза вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова. Причината е, че през настоящия програмен период 2014 – 2020 г. пари ще се дават само срещу реформи, което е най-голямото предизвикателство за страната ни, по думите на Цанова.

 

Близо 16 млрд. евро безвъзмездна помощ е подкрепата от ЕС за България до 2020 г. от европейските фондове. Това е с около 4 млрд. евро повече спрямо изминалия програмен период до 2013 г. Основното увеличение на парите идва от допълнителните 3.5 млрд. евро по директните плащания за земеделците. Повече със 700 млн. евро са средствата по политиките за сближаване (7-те оперативни програми). Повече пари спрямо първоначално обявените се отпускат и по новия инструмент "Свързана Европа" – 406 млн. евро, при обявени 359 млн. евро първоначално.

 

Представените от Илияна Цанова данни значително се разминават от тези на Зинаида Златанова (виж таблицата) при положение, че ресурсът е един и същ. Той беше договорен още по времето на ГЕРБ през февруари 2013 г., но пропагандата на правителството на Пламен Орешарски целеше да убеди българите, че сме извоювали по-малко пари през настоящия програмен период спрямо предходния и да внуши, че България внася повече средства в бюджета на ЕС спрямо това, което получава. Нещо повече - от парламентарната трибуна Зинаида Златанова определи разлика от 1 млрд. евро като "статистическа грешка".

 

Предизвикателството – 100% усвояване на средствата

 

Предизвикателството сега е да усвоим тези пари ефективно, каза Цанова. Близо 16 млрд. евро ще бъдат инвестирани в градове и села, земеделие, заетост, образование, икономика, екология, транспорт. Целта е подобряване на живота и покупателната способност на българите.

 

Разчетите показват, че ако средствата бъдат усвоени 100%, това ще доведе до ръст от 8.7% на БВП до 2020 г., частните инвестиции ще се увеличат с 43.1%, публичните – с 32%, а средната работна заплата трябва да нарасне с 37.2% до 2020 г., посочи Цанова.

 

За съжаление досегашният ни седем годишен опит в усвояването на еврофондовете не дава поводи за оптимизъм. "Изпълнението на програмите не е блестящо", призна Цанова. По думите ѝ в момента сме четвърти отзад напред сред 28-те страни членки в усвояването на еврофондовете за изминалия програмен период 2007-2013 г. След нас са Италия, Хърватия и Румъния. До момента страната ни е усвоила 56% от 9.3 млрд. евро безвъзмездната помощ за периода 2007-2013 г.

 

Вицепремиерът по еврофондовете не можа да посочи какъв е размерът на средствата, които са под риск от загуба за тази година по правилото n+2. Цанова уточни, че не е получила конкретен анализ за риска от загуба на средства от Зинаида Златанова.

 

Риск от загуба на пари има по двете спрени програми – "Околна среда" и "Регионално развитие", както и по Програмата за развитие на селските райони, каза Цанова без да посочи суми.

 

Официално споразумението ще бъде подписано в края на август. Предстои изчистването на отворени въпроси като броят на градовете и други, каза Цанова.

 

Одобрение на програмите до октомври

 

През периода май - юни всички програми са изпратени в Брюксел за одобрение, с изключение на програма "Морско дело и рибарство", която ще бъде изпратена през септември. През втората половина на септември предстоят консултации с ЕК. Целта е по-голямата част от програмите, особено тези които са в напреднала фаза, да бъдат договорени до октомври, каза Цанова.

 

Плановете са до началото на следващата година да бъдат одобрени системите за управление и контрол на оперативните програми, както и окончателно да бъдат определени управляващите и сертифициращи органи. Това е условие, за да може да започне реалното усвояване на европейските средства.

 

Междувременно може да започне изпълнението на добре подготвени проекти с бюджетни средства, които впоследствие ще бъдат възстановени от ЕС. Като пример Цанова даде софийското метро.

 

На въпрос дали това може да се случи заради бюджетния дефицит, тя отговори: "Ние като служебно правителство не можем да актуализираме бюджета, но в Бюджет 2015 е възможно да бъдат заложени средства за предварителното финансиране на проектите. Има такава процедура, но следващото правителство ще реши това. Ние можем да препоръчаме проектите, които са напреднали".

 

Задължителните реформи

 

През този програмен период ЕК ще дава пари срещу реформи. Това ще става след изпълнение на т.нар. предварителни условия, залегнали в Споразумението за партньорство. Те трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г. В противен случай рискуваме да ни бъдат спрени еврофондовете изцяло или частично.

 

При хоризонталните реформи, които засягат всички изпълнявани програми, от седемте предварителни условия са изпълнени пет, а две частично. До края на 2016 г. страната ни трябва да направи реформите в областта на обществените поръчки и статистическите системи. В областта на обществените поръчки е необходимо да хармонизираме законодателството си с това на ЕС, да изградим силен административен капацитет и да се засили прозрачността. Ако това не стане, рискуваме да ни бъдат спрени всички еврофондове.

 

В областта на секторните реформи, чието неизпълнение ще доведе до спиране на парите само по една оперативна програма или на част от нея, не сме изпълнили 15, а пет са частично изпълнени.

 

Най-изостанали сме в реформите в здравеопазване, образование, води, отпадъци, управление на риска, иновации, транспорт и административен капацитет.

 

Грешките на растежа отиват в ОЛАФ

 

Служебното правителство си е поставило за цел и да размрази спрените плащания по програмите "Регионално развитие" и "Околна среда", като по последната това предстои да стане скоро, каза Цанова.

 

Част от проблема с тях са "грешки на растежа", но има и индикации за недобросъвестност в някои от случаите, каза Цанова. Тя допълни, че тези проекти вече са докладвани на европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, но отказа да посочи за кои проекти става въпрос и по коя програма са те.                                                                                                                                                                                                                                                     

Разпределение на парите от ЕС по програми
Програма 2007-2013 2014-2020 на кабинета Орешарски 2014-2020 на служебния кабинет
Транспорт 1624 1207 1604
Околна среда 1466 1271 1505
Регионално развитие 1361 1170 1312
Конкурентноспособност 988 1037 1182
Човешки ресурси 1032 707 938
Административен капацитет+Техническа помощ 202 460 285
Наука и образование   403 596
Рибарство 75   88
Програма за развитие на селските райони 2552 2078 2339
Общо 9301 8335 9849
Забележка: Данните са в млн. евро

Източник: МС, МФ

Общ ресурс за периода 2014-2020
Европейски фондове финансиране в млн. евро
ЕФРР, ЕСФ, ЕЗФРР, Кохезионен, Морско дело и рибарство 9849
Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се 104
Директни плащания 5336
Механизъм за свързване на Европа 406
Европейско териториално сътрудничество 165
Общо за България 15860
Източник: МС
Споделяне

Още по темата

Още от Европа