Според 80% от българите ролята на жената е семейството, а на мъжа – да печели пари

България и страните от бившия Източен блок са на челно място по полови стереотипи в Европа

Българите са рекордьори по полови стереотипи в Европа, като според 81% от тях главната роля на жената е да се грижи за дома и семейството, а на мъжа – да печели пари. Други широко застъпени стереотипи у нас са, че не е приемливо мъжете да плачат, а също и че е по-вероятно жените да взимат решения, базирани на емоции.

Това показва проучване на Евробарометър от юни 2017 г. за равенството между половете.

Като цяло склонността към полови стереотипи е най-висока в страните от бившия Източен блок като Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, докато на другия полюс са северните държави Швеция, Дания, Холандия.

В целия Европейски съюз 54% от хората смятат, че грижата за дома и семейството не е най-важната роля на жената.

Докато в държавите от бившия Източен блок обаче между 70% и 80% смятат, че основната роля на жената е домакинството, то в страните от Западна и Северна Европа между 10% и 40% от хората са на това мнение. Същото разделение се наблюдава и в позициите дали основната роля на мъжа е да печели пари.

За 62% от българите е приемливо мъжете да плачат, което е най-ниският процент в ЕС. На противоположното мнение са 32%. Отново на срещуположния полюс е Швеция, където за 99% от анкетираните е приемливо мъжете да плачат, а за едва 1% - не е.

Стереотипно мнение за емоционалните женски решения

България попада и в челната четворка на общества, които смятат, че е по-вероятно жените да взимат решения, базирани на емоциите си – 83% са отговорили с "да”, което е равно на данните за Чехия и Словакия.

По отношение на това дали мъжът трябва да има същите задължения в домакинството като жената, 74% от българите го подкрепят. Според 68% от българите мъжете трябва да взимат отпуск за гледане на дете. 78% от анкетираните смятат, че жените у нас разполагат с по-малко свобода заради семейните си задължения. Общо 87% подкрепят законови мерки, които да гарантират равенството между мъжете и жените в политиката.

Далеч по-шарени са резултатите относно одобрението за това мъжете да правят забележка на свои приятели за сексистки шеги. В това отношение България се оказва в средата на класацията, като 48% от хората казват, че одобряват мъжете да укоряват приятелите си за сексистки шеги. Най-голям е делът на мъжете в Швеция (88%), Малта и Португалия (69%), които одобряват да се прави  забележка за сексистки шеги, а най-нисък е в Чехия (14%), Словакия (25%), Словакия (28%).

Българите смятат, че има полово равенство в работата и политиката

Противоположно на горните данни, голяма част от българите смятат, че в политиката у нас е постигнато полово равенство. 64% от българите са отговорили с “да” на този въпрос. С най-висок процент в това отношение са отговорили жителите на Дания – 75%.

Любопитно е, че в другата крайност, на последно място, се намира Франция. Едва 32% от населението смята, че в политиката в страната е постигнато полово равенство. След това се нарежда  Унгария с 35% отговорили утвърдително.

Българите отговорят положително и на въпроса дали има полово равенство в работната среда у нас – 67% са отговорили положително на този въпрос. В дъното класацията тук отново са французите, от които 29% смятат, че има полово равенство на работното място.

Ние се намираме на второ място по данни когато става въпрос за постигането на полово равенство по високите позиции на компании и други организации. 62% от българите смятат, че това е постигнато, а на последно отново са французите с 25%.

На въпроса бихте ли казали, че във вашата компания се обръща достатъчно внимание на въпроса за равното заплащане между мъже и жени, обаче сме на дъното на класацията с 23% отговорили "да" и 28% - не, и 32% - това не е въпрос в моята компания.

Повече от девет от 10 европейци смятат, че промотирането на равенство между половете е важно за демократичното общество, но едва 54% от всички участвали смятат, че има проблем с представянето на жените в медиите и рекламите в тяхната страна.

На въпрос дали мъжете трябва да взимат активно участие в промотирането на равенството между половете на първите места са Швеция, Финландия и Испания. Ние се намираме почти в дъното на класацията, като след нас са само Унгария, Латвия, Словакия, Литва и Чехия.

Споделяне

Още от Общество

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?