Според еколози МОСВ незаконно разрешава застрояване на парк Странджа

Коалицията "За да остане природа в България" предупреди в открито писмо в сряда, че продължава застрояването на крайбрежието на природен парк Странджа. Повод е решение от 22 юни 2011 г. Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с което се разрешава застрояването на нови 4 декара ливади и пасища край Резово от хора, близки до депутата от ДПС Йордан Цонев.

Според МОСВ строителството нямало да доведе до увреждане на видовете и местообитанията, опазвани в защитената зона, и е допустимо съгласно режима на Природен парк "Странджа". В решението обаче няма данни да е оценен сборният ефект от разрешеното до момента застрояване на тревните местообитания по крайбрежието на Странджа, твърдят от екоорганизациите.

"Решението на МОСВ не отразява изискванията на Закона за защитените територии, според който в границите на защитените територии се включват гори, земи и водни площи. Но не и имоти с вили за лично ползване, каквито официално са посочени в решението! За да се спази законът, територията, която ще смени предназначението си, трябва да бъде изключена от Природен парк Странджа по предвидения от закона ред", се казва в писмото.

Според "За да остане природа в България" последното решение е само част от политиката на МОСВ да позволява застрояване на крайбрежието на Природен парк "Странджа" на парче. За периода 2008 – 2010 г. на официалния сайт на МОСВ са качени общо 33 разрешения за застрояване.

Именно поради плановете за масирано урбанизиране на крайбрежната част на Природен парк Странджа чрез Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, Европейската комисия започна наказателна процедура срещу правителството на България. Този ОУП не е действащ, но се използва като мотив да е в сила стария териториално–устройствен план на Царево от 2008 г., който предвижда застрояване, чието въздействие върху видовете и местообитанията от европейската екологична мрежа Натура 2000 въобще не е оценено.

Строителството в защитените зони и природните паркове не е забранено. Но то трябва да се извършва съгласно закона. Застрояването следва да се прави след процедура за изключване от природния парк. От гледна точка изискванията за опазване на Защитена зона Странджа от Натура 2000, която съвпада с природния парк, застрояването може да се разреши само при доказана липса на значително отрицателно въздействие. За да се докаже такава липса на значително въздействие, трябва да се разглежда натрупването на ефекта от всички малки застроявания върху местообитанията.

Значителната част от Природен парк Странджа е горски масив. Именно поради тази причина местообитанията по крайбрежието са изключително ценни за птиците, преминаващи по маршрута "Виа Понтика", както и за други видове.

Опазването на крайбрежието от по-нататъшно застрояване е в полза на екологичния и селски туризъм, който е основен поминък в района, се казва в становището на коалицията.

Тя ще обжалва решението на МОСВ.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?