Според статистиката доходите ни растат по-бързо от разходите

Според статистиката доходите ни растат по-бързо от разходите

Доходите на българите са нараснали повече в сравнение с разходите им през третото тримесечие на 2012 г., отчете Националният статистически институт (НСИ).

Българинът обаче е свил храната, цигарите и алкохола заради по-високите сметки за ток, вода, отопление и телефон спрямо година по-рано. Намалена е консумацията на хляб, плодове и зеленчуци, отчете още НСИ.

Средният доход на българина е 1120 лв. през третото тримесечие на 2012 г., което е ръст от 14.5% спрямо същия период на миналата година. В същото време разходите на член от домакинството са 1033 лв., което е увеличение от от 12.6% спрямо година по-рано. Найд половината от средствата (52.6%) отиват за храна и битови сметки.

Заплатата остава основният източник на доход за домакинствата. Тя формира 53.1% от общия доход. За периода от юли до края на септември 2012 г. средните приходи от заплата са 595 лв., което е с 19.2% повече спрямо година по-рано.

Пенсиите са вторият по значение източник на доход за българските домакинства. Те осигуряват средно една четвърт от доходите на всяко домакинство в страната, което е намаление от 3.3% спрямо 2011 г.

Социалното осигуряване и помощи пък имат сравнително слабо значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те запазват почти същия си дял, както и миналата година - 3.5%. Средната им стойност за страната обаче се е повишила от 36 лв. на 39 лв.

За храна харчим 354 лв. месечно, а за алкохол и цигари – 47 лв. Това е спад от 2% спрямо година по-рано. С близо 2 кг е намаляла консумацията на хляб спрямо година по-рано и вече консумираме по 24.6 кг. С по 2 кг по-малко ядем и зеленчуци и плодове.

В същото време сметките за вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома, се повишават от 148 лв. през третото тримесечие на 2011 г. на 190 лв. средно на член на домакинство през 2012 г. Делът им в общия разход нараства с 2.2 процентни пункта и достига 18.3%.

Разходите за здравеопазване са намалели с 0.4% за година. Средно по 48 лв. на член от домакинството отиват за здраве.

Споделяне

Още от Бизнес