Спортните дружества в София с предимство в наемането на площадки

Спортните дружества в София с предимство в наемането на площадки

Спортни клубове и организации ще се ползват със значителни предимства при наемането на спортни площадки, предвижда проект на Наредба за управлението на спортните имоти в София. Тя е първата по рода си за София и е разработена от общинския съветник Вили Лилков (ДСБ) и администрацията на Столична община.

Големите фирми и едноличните търговци, развиващи дейност, която нямат нищо общо със спорта, запазват правото си да наемат терени за спорт, но няма да ползват привилегиите на новата наредба. Те ще могат да придобият спортен имот по реда на Наредбата за разпореждане с общинско имущество и съответно на по-висока цена.

В проектодокумента се дава право на организации, които са изпълнявали програми за развитието на спорта, дори да получат безвъзмездно право на експлоатация на спортни площадки за срок от 10 години. Със същите права се ползват университетите, училищата и детските градини. Тези решения ще се взимат от Столичния общински съвет, само ако бъде събрано мнозинство от 2/3 от общинските съветници (41 гласа).

За останалите юридически лица, занимаващи се със спорт, плащането на наеми е задължително. Въпреки това за всички клубове е предвидена възможност да получават безвъзмездно право на строеж върху площадки, ако защитят в условията на конкурс свой проект.

Наредбата ограничава до 10 години максималния срок, за който общинската администрация ще има право да отдава под наем терени своя частна собственост. За публичните имоти ограничението е до пет години.

“За големите инвеститори, които имат по-дългосрочни намерения, е предвидена възможност за концесия. Преди това обаче те трябва да представят идеен проект за реализация, който да бъде скрепен с договора и да ги задължава да бъде изпълнен”, заяви пред Mediapool Вили Лилков.

Предвижда се всички общински дружества със спортни терени да ги върнат на разпореждане в общината. Изключение ще е дружеството „Спортна София”.

Въвежда се категоризация на спортните имоти като първа категория са имоти от общинско значение, а втора и трета са тези със съответно от районно и квартално значение. Решенията за разпореждане с първите се взимат от Столичния общински съвет и кмета, а за другите от кметовете на райони.

Дава се възможност СО да апортира имоти само частна общинска собственост в дружества, които развиват спортна дейност. Въпреки че се предвижда задължението терените да бъдат отдавани под наем на спортни дружества с конкурс, в наредбата все пак съществува възможност “по изключение” СОС да си посочи конкретен наемател.

Контролът върху изпълнението на договорите се възлага на районните кметове, както и директорите на училища и детски градини, които са отдали терени. Те ще имат право да прекратяват договорите, ако базите не се ползват по предназначение, ако се върти търговия или теренът се ползва по опасен за здравето начин, руши се или се установи преотдаване.

По думите на Лилков, с този текст се дава право на директорите на учебните заведения да печелят средства от базите във времето, в което те не се ползват. Нарушенията на наредбата ще се наказват с глоби от 50 до 500 лева, освен ако със закон не е предвидено по-тежко наказание.

Споделяне

Още от България