Спряно е изтичане на отпадни води в язовир "Искър"

Спряно е изтичане на отпадни води в язовир "Искър"

Изтичането на отпадни води в язовир "Искър" е прекратено, след като общинската фирма "Водоснабдяване и канализация" е отстранила запушването на главния колектор в Самоков, намиращ се от източната страна на града до пречиствателната станция за отпадни води, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството в петък.

Запушването беше причинено от безконтролно и неправомерно изхвърлени битови и строителни отпадъци, които вече са извадени от ревизионните шахти по трасето на колектора.

Нормалното протичане на отпадните води е възстановено в канализацията на 18 август и аварийното им изтичане в р. Искър е преустановено.

По време на работата по отстраняване на запушването непрекъснато са взимани проби от лабораторията на Пречиствателната станция за отпадъчни води – Самоков и са предоставяни на регионалните ата инспекция по околна среда и води и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

Всички взети проби са в допустимите норми.

Екипи и техника на ВиК София работиха на терен в продължение на 4 дни, докато разчистят затрупаните от строителни отпадъци и земни маси ревизионни шахти на канализацията. До това се е стигнало, тъй като по разпореждане на бившия кмет на Община Самоков, разтоварището от строителни отпадъци е било разположено върху трасето на колектора и ревизионни шахти.

В търсене на запушването бяха разкрити седем ревизионни шахти от заустването към авариралия участък. Те ще бъдат заснети геодезически и нанесени със съдействието на техническа служба в кадастъра на община Самоков.

За ситуацията и приключването на работата по отстраняване на запушването са уведомени РИОСВ и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Община Самоков.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?