Средната възраст на населението в България се покачи на 42.7 години

Населението на България прогресивно застарява и средната възраст на българите през 2011 година се повишила до 42.7 години, сочи приетият от правителството в сряда отчет за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие (2006 - 2020 г.).

Именно застаряването се очертава като най-остър демографски проблем. Средната възраст на населението през 1995 година е била 38.9 г., през 2001 г. - 40.4 г., през 2009 г. - 41.8 г., през 2010 г. - 41.9 г., а през 2011 г. достига 42.7 години. Според прогнози на Националния статистически институт, към 2050 година делът на възрастните хора в България ще нарасне до над 30 процента, което ще доведе до изключително тежки последици върху множество публични сфери и натиск върху публичните финанси.

Кабинетът прие и актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението (2012 - 2030 г.). Основната стратегическа цел на политиката за демографско развитие е забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образование, квалификация, способности и умения.

Споделяне

Още от България