Средната заплата достигна 931 лева

Възнагражденията в частния сектор с ръст от 9.2%, в обществения – с 6%

Средната заплата достигна 931 лева

Средната заплата в страната е достигнала 931 лева през първото тримесечие на годината, като отбелязва 1.7% ръст спрямо предходното и 8.4% ръст на годишна база, отчете Националният статистически институт (НСИ) в понеделник.

Най-голямо е увеличението на средната заплата при научните изследвания - с 16%, в сферата на недвижимите имоти – с 11.8% и при административните и спомагателни дейности - с 10.7%.

Най-високи са средните възнаграждения в сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения”- 2125 лева; Финансови и застрахователни дейности” -1639 лева; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1602 лева.

Най-нископлатени са наетите в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство” - 576 лева; “Други дейности” - 642 лева; Административни и спомагателни дейности” - 712 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6 %, а в частния сектор - с 9.2%.

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1237 лв. и спрямо същия период на 2015 г. се повишава с 4.2%.

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 339 на 345 лв. (с 1.7%). Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват от 203 на 200 лв. (с 1.6%). Разходите за транспорт и съобщения се увеличават от 132 на 134 лв. (с 1.4%). Разходите за здравеопазване намаляват от 68 на 62 лв. (със 7.7%). Без промяна са разходите за алкохолни напитки и цигари (47 лв.) и за облекло и обувки (34 лв.).

През първото тримесечие на 2016 г. безработните лица са 279.6 хил., а коефициентът на безработица - 8.6%. В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. броят на безработните намалява с 19.9%, а коефициентът на безработица - с 2 процентни пункта.

През първото тримесечие на 2016 г. продължително безработни (от една или повече години) са 156.7 хил., или 56.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 1.5 процентни пункта.

От общия брой на безработните лица 40.6 хил., или 14.5%, търсят първа работа.

Споделяне

Още от България