Средната заплата нараснала с 19 лв. за година

Най-високо платени са в медии, далекосъобщения, енергетика и финанси, най-ниско – в туризма и администрацията

Средната заплата нараснала с 19 лв. за година

Средната брутна месечна заплата през септември е 820 лв., което е ръст от 19 лв. спрямо същия период на миналата година. Спрямо април тази година обаче размерът ѝ намалява с 13 лв.,  сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), обявени в понеделник.

Според информацията през юли 2014  г. средната заплата в страната е била 815 лв., през август е паднала до 793 лв., най-вече заради ръста на сезонно заетите работници,  които са ниско платени, а през септември става 820 лв.

Средно за третото тримесечие ръстът на заплатата е 2.3 на сто в сравнение с година по-рано. Спрямо второто тримесечие на 2014 г. обаче спада средно с един процент. Най-потърпевши от намалението на заплатите спрямо периода април-юни тази година са  работещите във финансовия и застрахователния сектор, където заплатите са били със 7.5% по-ниски, както и в сектора на производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, където спадът е 4.3 на сто. Въпреки намалението и двата сектора остават сред най-високо платените у нас.

Доста по-добре в сравнение с третото тримесечие на миналата година са работещите в добивната и транспортната промишленост, където на годишна база възнагражденията са нараснали с по 6.2 на сто, и в строителството, където увеличението е 5.7 процента. Най-значителен спад за този период бележи средната месечна заплата при занимаващите се с операции с недвижими имоти” - с 14.4%.

Според статистиката най-висока заплата от средно 1753 лв. по трудов или граждански договор получават заетите в създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения. С възнаграждение от средно 1528 лв. ги следват работещите в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, а на трето място са извършващите финансови и застрахователни дейности със средна заплата от 1466 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в хотелиерство и ресторантьорство - 555 лв., извършващите административни и спомагателни дейности - 556 лв., и заетите в други дейности - 565 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 5.8%, а в частния сектор -  с 1.2%.

НСИ изнесе данни и за наетите лица към края на септември 2014 г., които са 2.25 млн. души и има спад спрямо предходното тримесечие, което е нормално предвид много наети на сезонна работа, която свършва в края на лятото. Така в сектора хотелиерство и ресторантьорство спадът на заетите е 19.5%, в култура, спорт и развлечения - с 13.6%, и други дейности - с 5.1%.

Също резонно предвид старта на учебната година има ръст от 2.2 на сто на наетите лица в образованието.

Спрямо година по-рано обаче има намаление от 0.6 на сто на наетите по трудово и служебно правоотношение. Най-сериозният спад е  в сектора "административни и спомагателни дейности“ - със 17.4 хил. души по-малко спрямо септември 2013 г., в "транспорт, складиране и пощи” - с 3.7 хил., и в строителството - с 2.5 хиляди.

Най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2014 г. спрямо година по-рано има в преработващата промишленост - с 5.5 хил., а в проценти - в сектора "професионални дейности и научни изследвания” - с 3.9%.

Споделяне

Още от Бизнес