Средната заплата нараснала с почти 100 лв. за година

Далекосъобщенията отново са сектор №1 по заплащане на труда у нас

Средната работна заплата (СРЗ) у нас е нараснала с близо 10% за последната година, обяви в четвъртък Националният статистически институт.

През второто тримесечие на 2017 г. работещите в България са получавали средно 1040 лв., което е увеличение с 9.9% през същия период на 2016 г., когато са получавали 946 лв.

Възнагражденията в частния сектор (1036 лв. средно за второто тримесечие на 2017 г.) отново изостават от тези в обществения (1054 лв.).

На месечна база през юни има лек спад във средното възнаграждение на работещите (1027 лв.) в сравнение с май (1035 лв.) и април (1060 лв.). Все пак увеличението на СРЗ през второто тримесечие на 2017 г. спрямо първото е с 3.4%, допълва НСИ.

През последната година най-голямо е увеличението на средното възнаграждение в сектор "Операции с недвижими имоти“ - с 16%, в административните дейности - с 13.4%, и в "Професионални дейности и научни изследвания" - с 13.2%.

Най-високи заплати и през второто тримесечие на 2017 г. се получават в сферата "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 2306 лв., следвана от финансовия и застрахователния сектор - 1815 лв., и енергетиката – 1769 лв.

Най-нископлатени са наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - 635 лв. на месец, и строителството - 796 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния - с 10.6%.

НСИ съобщава още, че по предварителни данни наетите към края на юни 2017 г. нарастват с 63 400 души, или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.9%, "Култура, спорт и развлечения" - с 11.9%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 3.0%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 15 900, или с 0.7%, по-малко в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо намаление има в селското стопанство и туризма. Най-голямо пък е увеличението на работещите в далекосъобщителния сектор.

Споделяне

Още от Бизнес