Средната заплата през първото тримесечие е 778 лв. и спада с 3% спрямо година по-рано

През първото тримесечие на 2013 г. средната заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. с 3.1% до 778 лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната заплата, са: "Култура, спорт и развлечения" - със 17.9%, "Образование" - с 10.1%, и "Професионални дейности и научни изследвания" - със 7.2%.

Средната заплата за януари е била 773 лв., за февруари - 766 лв., и за март - 796 лева.

През първото тримесечие на 2013 г. средната заплата нараства с 4.3% спрямо първото тримесечие на 2012 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - с 21.7%, "Образование" - с 9.2%, и "Държавно управление" - с 6.5%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2013 г. са получили наетите в дейностите: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 822 лв.; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 578 лв.; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 447 лева.

Най-нископлатени са били наетите в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 523 лв.; "Административни и спомагателни дейности" - 526 лв.; "Други дейности" - 555 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна заплата през първото тримесечие на 2013 г. в обществения сектор нараства с 5.8%, а в частния сектор - с 3.9%.

Същевременно в края на март се увеличават наетите по трудово и служебно правоотношение - с 10.5 хил. души или с 0.5% спрямо края на декември 2012 г., като достигат 2.23 млн. души.

В края на март наетите по трудово и служебно правоотношение са с 24.9 хиляди или с 1.1% по-малко в сравнение със същия период на миналата година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в "Преработваща промишленост" - с 13.3 хиляди, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 9.8 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 9.2%, и "Строителство" - с 5.6%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2012 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 5.7 на сто, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.8 на сто.

Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.3%, и "Строителство" - с 2.2%.

В структурата на наетите по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.8 и 17.2 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?