Средната заплата се повиши с 14.1% до 1525 лв.

В държавния сектор ръстът за година е 19.5%, а в частния - 12.3%

Средната заплата се повиши с 14.1% до 1525 лв.

Средната месечна работна заплата е достигнала 1525 лв. през второто тримесечие на 2021 г., което е увеличение с 4.3% спрямо януари - март 2021 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). На годишна база увеличението е с 14.1% - от 1337 лв. през второто тримесечие на 2020 г. на 1525 лв. през същия период на тази година.

Най-голям ръст на заплатите има в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30.5%, "Култура, спорт и развлечения" - с 22.8%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.5%. Най-вероятно увеличението в сектора на заведенията и развлечението това е свързано с постепенното разхлабване на антипандемичните мерки.

Намаление на заплатите с 1.3% е регистрирано при работещите в сектора на недвижимите имоти.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1542 лв., за май - 1530 лв., а за юни - 1 505 лв., сочи статистиката.
Източник: Национален статистически институт

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.1% спрямо второто тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.7%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 31.1%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 25.2%. Отново ръстовете могат да се обяснят с промените в секторите, свързани с пандемията от Covid-19.

Няма особени размествания по отношение на най-високите заплати. И през второто тримесечие на 2021 г. най-добрите възнаграждения се плащат в ИТ бранша ("Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения") - 3709 лева. На второ място е финансовият сектор и застраховането - 2368 лв. Работещите в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" получават средно 2233 лева.

Въпреки ръстовете сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" остава най-нископлатеният в държавата със средна заплата 936 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5%, а в частния - с 12.3%.


Източник: Национален статистически институт

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес