Средният доход на човек у нас едва надхвърля 150 евро

Средният доход на човек у нас едва надхвърля 150 евро

Общият доход на човек от домакинство у нас през април тази година достигна 304.36 лв. (малко над 150 евро) и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.3%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) в понеделник. Близо 80% от дохода се формира от работна заплата и пенсия, като заплатите формират над 50% от дохода на човек. Доходите от самостоятелна заетост спадат с повече от 17% за една година и заемат само 6.6%.

Паричните доходи са малко над 97% от всички доходи.

Средният разход на човек през април е и бил 274.22 лв. или около 140 евро. Увеличението спрямо година по-рано е с 2.8%. Разходите за храна и поддръжка на дома – са 52.5% от всички разходи. Само за храна се отделят 38.2% от разходите, което е най-високият дял в Европа.

Потреблението на основни храни през април се запазва почти същото както преди година. Слабо намаление има в потреблението на хляб – от 9.2 кг през април 2008 г. на 8.8 кг през тази април, зеленчуци – от 4.2 кг на 4.1 кг, месни произведения – от 1.2 кг на 1.1 кг. Увеличава се потреблението на месо – от 2.7 кг през април миналата година на 2.9 кг през този април, картофи – от2.2 кг на 2.4 кг, и плодове – от 1.3 кг на 1.8 кг. Не се променя потреблението на: прясно и кисело мляко, сирене, яйца,олио, зрял фасул и захар.

Българите най-недоволни от доходите си и най-доволни от заниманията си

По същото време поредното издание на Европейското социално изследване (European Social Survey (ESS), проведено в 34 европейски държави, показва, че под 1% от българите са доволни от доходите си, съобщиха от КНСБ.

39% от хората у нас изпитват сериозни затруднения с получаваните доходи, което ни поставя на първо място сред 34-те изследвани страни.

С изключение на Румъния, Португалия, Словакия и Естония, във всички останали изследвани страни делът на хората, които изпитват сериозни затруднения с получаваните доходи е под 5%.

Най-доволни от доходите си са гражданите на Дания – 67.4% от тях казват, че живеят добре с тях. В Румъния удовлетворението е 7.8%, в Словения - 45%.

Противно на неудовлетворението от доходите, две трети от българите заявяват, че са доволни от заниманията си и са убедени в тяхната полза. Доволните от заниманията си румънци са сравнително най-малко – 54.2%.

Гражданските отношения у нас – все още в зародиш

Едва 7% от българите участват в благотворителни и доброволчески организации, като това правят почти 5 пъти повече румънци (36%), 7 пъти повече шведи (49%) и близо седем и половина пъти повече швейцарци (52%).

Само 5% от българите са подписвали петиция срещу 41% от британците и 44% от шведите.

Българите масово чувстват несигурност за собствената си безопасност и три четвърти от хората у нас се страхуват да не станат жертва на насилие. Всеки втори (50.7%) се бои да върви по тъмно в квартала, където живее. Всеки пети (20.8%) живее в постоянен страх от обир в дома.

Страхът от престъпността има сериозно отражение върху живота на две трети от хората у нас (67.3%). Това е най-високият процент от всички изследвани страни.

Споделяне

Още от Бизнес