Срещу 4 млн. лв. външни експерти ще проверяват регионални европроекти

Регионалното министерство сключи договори за 4 млн. лева, с които възлага на външни експерти проверки на място на проектите от програма “Регионално развитие”. Графикът за инспекциите ще бъде изготвен най-късно до 25 септември, каза Деница Николова, директор на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие".

Николова мотивира поръчката с факта, че регионалното министерство не разполага с необходимия човешки или експертен потенциал за проверките. В София в отдел “Мониторинг” работят 20 души, а в останалата част от страната – още 10-12 човека. Тя каза още, че управляващите органи на всички оперативни програми могат да възлагат такива външни проверки, ако преценят.

Друга причина за възлагане на външни проверки е необходимостта от гаранция, че европейските пари се харчат целесъобразно.

По думите на Николова в момента има сключени 966 договора по програма “Регионално развитие”, от които 700 са в изпълнение, а останалите са приключили.

От МРРБ очакват проверките да установят степента на съответствие между декларираните и действително изпълнените строително-монтажни работи по европроектите. Също така се прогнозира и намаляване на риска от некачествено изпълнение и допускане на нередности.

Засега има един успешен опит с избор на изпълнител, който в момента прави проверка на място, всички получавани резултати са изключително полезни за нас, каза Николова.

Споделяне

Още от Бизнес