Срещу обезщетение са напуснали 717 служители на “Български пощи”

В рамките на Програмата за доброволно напускане в "Български пощи", 717 служители са се възползвали от възможността да получат обезщетение между 2 и 10 работни заплати, в зависимост от трудовият им стаж, съобщиха от компанията във вторник.

Оптимизацията на персонала е част от стратегията за реформи на "Български пощи". Предстои още въвеждане на разходни норми на труд в дружеството за 2012 г. В резултат на прилагането им, там, където има по-малък обем на работа, служителите ще бъдат преназначавани на намален работен ден – от 8 на 6 или 4 часа. Реално хора няма да бъдат съкращавани, но ще бъдат реализирани икономии във фонд работна заплата. Третата стъпка е пенсионирането на служители, като на техните места няма да има нови назначения.

 

За да повиши квалификацията на своите служители и качеството на обслужване на клиентите, дружеството стартира нов проект. По него ще се обучават фронт офис служители и началници на пощенски станции в областта на комуникационните и маркетинговите умения, както и работата в екип.

 

Проектът започна пилотно в София. До средата на април 2012 г. ще бъдат обучени всички 120 началници на пощенски офиси в София, а до края на годината и 700 касиери. След месец юни 2012 г. обучението ще обхване всички пощенски станции в страната.

Споделяне

Още от България