ЕК огласи писмото, с което разреши държавна помощ за банките

Срещу получените 1.2 млрд. лв. ПИБ излиза с план за преструктуриране до края на август

Срещу получените 1.2 млрд. лв. ПИБ излиза с план за преструктуриране до края на август

С разрешената от Брюксел в края на юни държавна помощ за банките в България за 3.3 млрд. лв. страната е поела ангажимент да подкрепя само платежоспособни институции, които имат недостиг на ликвидност, но не и недостиг на капитал. Това се разбира от писмото на Европейската комисия до България.

След като Корпоративна търговска банка (КТБ) бе сложена под специален надзор от БНБ на 20 юни последва разтърсване и на третата по големина банка - Първа инвестиционна (ПИБ), от която само за един ден (26 юни) бяха изтеглени над 800 млн. лв. Това накара държавата да се намеси спешно и в банката бяха налети пари след разрешение от Европейската комисия. Парите - 1.2 млрд. лв., бяха събрани от аукцион на извънредна емисия ДЦК с шестмесечен падеж, изкупени от кредитни институции.

Досега не бяха известни условията, при които Брюксел разреши тази държавна помощ за търговски банки.

От документа се разбира, че не съответства на правилата на ЕС да се внасят депозити на държавата в избрани банки, но в случая това е допустимо като "адекватна мярка за поправяне на сериозен дисбаланс в българската икономика".

Брюксел е поставил условие помощта да се предоставя срещу лихва, сравнима с "пазарните нива от предходния месец".

Светлина за размера на лихвата хвърля финансовия министър Румен Порожанов. В свое интервю от вторник той коментира емитирания вътрешен дълг от 1.2 млрд. лв., даден в подкрепа на ПИБ, и как той ще бъде връщан:

"Частично бе ползвана разрешената от ЕК схема в размер на 3.3 млрд. лв. Било е преценено, че изтеглените (като вътрешен заем - бел. ред.) средства осигуряват достатъчна ликвидност за банковата система. Постепенно средствата ще бъдат възстановявани към фискалния резерв. Те са предоставени като гаранционни депозити и ще бъдат възстановени в размера на пазарната лихва от около 2 процента".

От Брюксел са настояли и държавната помощ да не се ползва за рекламни цели за привличане на клиенти, за да не се нарушат правилата на конкуренцията, отбелязва "Капитал".

Сред изискванията е и банката, получила държавна помощ, до два месеца след това да представи план за преструктуриране или ликвидация. В случая с ПИБ този срок изтича в края на август.

Други забрани, приложими към ПИБ по време на ползване на помощта, са изплащане на дивиденти, обратни изкупувания и придобивания на други банки.

От писмото се разбира още, че правителството е поискало помощта да е само за срок от пет месеца. За такъв срок бяха пласирани и ДЦК, чрез които беше набран ресурс за подкрепа на ПИБ, като падежът е в края на ноември. Това обаче означава, че ако до тази дата банката не е способна да възстанови ползваната помощ, България ще трябва да иска ново разрешение от Брюксел.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес