Според месечния анализ на МФ с макроикономическите показатели на страната

Срив на чуждите инвестиции, по-скъпи кредити и по-евтини депозити

С почти една трета са намалели преките чужди инвестиции у нас през първите седем месеца на годината, лихвите по кредитите се повишават, а тези по депозитите – намаляват. Като цяло бизнес климатът в България се влошава, спадат поръчките за промишлените предприятия макар и производителността да бележи слаб ръст. Има свиване на износа, но и на вноса, безработицата също се повишава през септември. Това сочи месечният обзор на Министерството на финансите за основните макроикономически показатели на страната, публикуван във вторник и съдържащ публични данни към 14 октомври 2014 г.

Според анализа в периода януари-юли дефицитът по финансовата сметка са запазва в размер на 2.2 на сто от брутния вътрешен продукт. За първите седем месеца входящите преки чужди инвестиции са били 825.3 млн. евро, което е с 30% по-ниско спрямо година по-рано. Освен това повечето от тези вложения са били кредити, отпуснати от компани майки в чужбина на дъщерните им дружества у нас. В резултат на това финансовото ведомство отчита повишение от 0.6% на годишна база на вътрешнофирмения външен дълг до 38.8% от БВП към края на юли.

Според анализа през разглеждания период има слаб ръст на отпуснатите на бизнеса кредити и нищожно увеличение на потребителските заеми от домакинствата, въпреки повишените лихви по кредитите.

Кредитите за предприятията нараснали с 2.9 на сто в края на юли спрямо година по-рано, при потребителските заеми увеличението е 0.9 на сто като през юли се отчита забавяне на ръста им, жилищните кредити също бележат символично нарастване с 0.2 на сто в сравнение с юли 2013 г.

Среднопретеглените лихвени проценти по кредитите за нефинансови предприятия са нараснали с 1.2 базисни точки спрямо предходния месец. Средната цена на потребителските и жилищни кредити се е повишила съответно с 8 и 15 базисни точки.

Среднопретеглените лихвени проценти по срочни депозити в лева, евро и щатски долари са продължили да спадат и през август, пише още в анализа. Най-голям е спадът във възвръщаемостта на депозитите в лева - с 34 базисни точки, докато средните лихвени проценти по депозитите в евро и щатски долари са намалели с 16 и 13 б.т.

Общият обем на привлечените нови депозити през август е бил в размер на 1.7 млрд. лв., което бе с 24.9% по-малко спрямо съответния месец на предходната година, посочват от МФ.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?