Срив на преките инвестиции с близо 60 процента

Увеличили са се вложенията на български фирми в чужбина

Преките инвестиции в българската икономика са се сринали с близо 60 процента през 2016 г. спрямо вложенията година по-рано, а изнесените от страната ни в чужбина капиталовложения нарастват, сочат предварителните данни на БНБ за периода януари- декември 2016 г., публикувани миналия петък.

Към края на миналата година преките инвестиции у нас са едва 682.8 млн. евро, което е с над милиард евро по-малко в сравнение с предходната година или спад от 59.7%.

Намаление се отчита във всички категории, като най-драстичен е спадът на вложенията в дялов капитал, които са се сринали от 1.103 млрд. евро на 222.3 млн. евро през годината, а този вид инвестиции са най-важни за икономиката, тъй като осигуряват дългосрочен растеж. Леко е намалял темпът на реинвестиране на печалбата и са реализирани 638.5 млн. евро за отчитания период при 685.3 млн. евро за предишната година.

В същото време дълговите инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) са с отрицателен знак и промяната е от минус 96.3 млн. евро на минус 117.9 млн. евро.

По предварителни данни преките инвестиции на български фирми в чужбина през януари-декември 2016 г. са 139.9 млн. евро, което е с 46.3 млн. евро повече спрямо година по-рано.

Офшорната зона Люксембург и Холандия, която е с облекчено данъчно законодателство, продължават да са основните дестинации , от които у нас влизат средства. И на двете честа има регистрирани редица компании с бизнес у нас. Нетните преки инвестиции от Люксембург са 135.6 млн. евро, или 19.9% от общия размер за периода. Втора в класацията е Холандия с принос от 128.1 млн. евро (18.8%), следвана от Обединеното кралство, откъдето са влезли у нас 118.1 млн. евро, или 17.3% от общите преки инвестиции.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти също намаляват. През 2016 г. те са били 54.9 млн. евро, при 72.5 млн. евро за януари – декември 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22.7 млн. евро, 41.4% от общия размер за януари – декември 2016 г.), Русия (7.5 млн. евро, 13.7% от общия размер за периода) и Норвегия (6.1 млн. евро, 11.1% от общия размер за периода).

Предварителните данни на БНБ показват още, че платежният баланс на страната за отминалата година е положителен – 2.88 млрд. евро, което е ръст спрямо отбелязания година по-рано излишък от 1.59 млрд. евро.

Търговското салдо остава отрицателно, като за периода януари – декември то е 1.79 млрд. евро (при дефицит от 2.62 млрд. евро година по-рано) и се формира от по-високия внос на стоки (24.4 млрд. евро) спрямо износа (22.6 млрд. евро).

Данните на БНБ са предварителни и през следващите месеци ще претърпят няколко ревизии, като обикновено промените са в посока към подобряване на резултатите.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?