Срокът на протоколите за скъпоструващо лечение се удължава служебно до 31 май

Срокът на протоколите за скъпоструващо лечение се удължава служебно до 31 май

Във връзка с правителственото решение за удължаване на извънредната епидемична обстановка до 31 май 2021 г от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщиха, че служебно се удължава срокът на протоколите за покриваните от фонда скъпоструващи лекарства.

До 31.05.2021 г. включително аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти. За целта здравноосигурените трябва да посетят същата аптека, от която са получили лекарствата си предишния път.

Срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на въведената извънредна епидемична обстановка, т.е., в периода от 16.11.2020 г. вкл. до 31.05.2021 г. вкл., е удължен служебно за времето на извънредната епидемична обстановка.

Служебно удълженият срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредната епидемична обстановка, се прекратява на 31.05.2021г. и не се удължава след тази дата. Издаването на нови протоколи, както и предписването и отпускането на лекарствени продукти по тях се извършва по установения в Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2020 – 2022 г. ред и индивидуалните договори на търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките).

Договорните партньори на НЗОК – общопрактикуващите лекари, специалистите от извънболничната помощ и аптеките - са информирани от районните здравноосигурителни каси за създадения ред.

Споделяне

Още от България