Срокът на шофьорските книжки на хора с увреждания се увеличава от 5 на 10 години

Срокът на шофьорските книжки на хора с увреждания се увеличава от 5 на 10 години

Срокът на валидност на шофьорските книжки на хора с трайни увреждания да е до 10 години, прие на първо четене парламентът.

Депутатите одобриха единодушно изменения в Закона за българските лични документи, внесени от Михаил Христов и Крум Зарков от "БСП за България".

В момента валидността на шофьорските книжки на хората с увреждания е ограничена до 5 години, за разлика от общия законов срок от 10 години.

В България има около 170 хиляди водачи на МПС с различна степен на увреждане. Те са длъжни да се явят за заключение за физическа годност пред специализирана транспортна лекарска комисия (ТОЛЕК), каквато има само на три места у нас - в София, Пловдив и Горна Оряховица.

"Това принуждава хората с увреждания да пътуват стотици километри, за да получат такова удостоверение. Възможността транспортните лекарски комисии да издават удостоверения за период до 10 години, вместо както досега - за срок до 5 години, би било облекчение за голяма част от хората с увреждания и ще защити правото им на равностойно третиране", твърдят вносителите от БСП.

Текстовете бяха приети по принцип, въпреки отрицателното становище на здравното министерство.

Според него 10 години е "необосновано дълъг срок", който не е съобразен с необходимостта от медицинска преценка на здравословното състояние на шофьора. "Медицинските специалисти не биха могли да дават вероятна прогноза за за бъдещето на заболяването или състоянието, която да съответства на предложения срок от 10 години", посочва МЗ.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?