Срокът за данъчните декларации за гражданите остава 30 април

Само фирмите получават отсрочка до 30 юни за плащането на годишния данък

Снимка: Архив

Срокът за подаването на годишните данъчни декларации за гражданите остава непроменен - 30 април. Остъпката от 5% върху данъка за довнасяне пък ще може да се ползва до 31 март.

Това става ясно от окончателните текстове в закона за извънредното положение, които бяха разяснени във вторник от Националната агенция за приходите (НАП).

В настоящата данъчна кампания НАП предлага предварително попълнени данъчни декларации, което улеснява обработването на формуляра и позволява подаването му изцяло по електронен път с ПИК код или електронен подпис.

Единствената отсрочка, гласувана за гражданите, се отнася до местните данъци върху имотите и автомобилите. Заложената 5% отстъпка при плащане на данъка в пълен размер ще важи до 30 юни вместо до 30 април, както е в момента. Удължаването на срока за плащане с отстъпка се прави, за да се избегнат опашките пред касите на отделите "Общински приходи".

От Столична община напомниха, че най-удобният и безопасен начин за плащане, без никакво чакане, е през портала на общината.

По-съществени улеснения обаче бяха гласувани за фирмите.

Удължава се срокът за подаване на декларацията за годишния корпоративен данък - от 31 март на 30 юни 2020 г. Дължимият данък печалба също ще може да се плати с тремесечна отсрочка - до 30 юни. Това е и срокът за подаване на годишния отчет за дейността.

Има и лека промяна по отношение на изчисляването на авансовите вноски на корпоративния данък.

В случай че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски могат да се направят до 15 април и след това се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО. В случай че до 15 април не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО.

Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември - в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Удължаване на срока за ползване на 5% отстъпка до 31 май 2020 г. има само за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци, в т. ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци. Те ще трябва да подадат годишна декларация и да платят данъка до 30 юни.

От НАП припомнят, че по време на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, тоест запори, възбрани, разпродажби и др. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение.

Данъчната агенция съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на НАП до край на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Работи и колцентърът на агенцията - 0700 18 700.

Структурите на НАП продължават да работят и да извършват административно обслужване на клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес